Centrum jazykových služeb

Centrum jazykových služeb

Centrum jazykových služeb při Ústavu podnikové strategie zajišťuje veškerou jazykovou výuku na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Hlavními vyučovanými jazyky jsou angličtina a němčina (obecný jazyk) pro všechny bakalářské studijní obory; krom toho jsou ve dvou bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních oborech vyučovány i odborně zaměřené cizí jazyky pro konkrétní obor (stavitelství, strojírenství, logistika).  Nově nyní nabízíme volitelný předmět Základy technické němčiny pro stavitelství / strojírenství, určený pro naprosté začátečníky. Výstupní úrovní jsou dle konkrétních studijních oborů B2, popř. B1+ (odborný jazyk).

Při výuce je využíváno jak odborných učebních textů, tak i autentických materiálů v anglickém či německém jazyce. Další (vlastní) výukové materiály byly a jsou vytvářeny v rámci projektů, do nichž jsou zapojeni i členové CJS (např. Metodický koncept k podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka – CLIL, kdy byly v rámci mezinárodního projektu se zapojením University of Applied Sciences v Rakousku vytvořeny ve spolupráci s odborníky z praxe i z naší školy nejen odborné výukové materiály v anglickém, německém a českém jazyce, ale i trojjazyčný slovník odborné terminologie a interaktivní materiály pro ověřování klíčových jazykových dovedností v konkrétních oborech; všechny materiály jsou studentům dostupné na stránkách http://clil.vstecb.cz členové CJS také spolupracují na projektu Společný jazyk, společná budoucnost zaměřeného na podporu výuky německého a českého jazyka v příhraničních oblastech. V oblasti projektů bychom rádi spolupracovali s dalšími českými i zahraničními vzdělávacími institucemi v oblasti nových výukových metod se zaměřením na cizí jazyky, vzdělávání dospělých a využívání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. 

Všichni vyučující jsou aprobovaní učitelé cizích jazyků; Centrum jazykových služeb spolupracuje i s několika rodilými mluvčími.

Krom výuky cizích jazyků zajišťuje CJS i další jazykové služby včetně překladů z a do cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, španělština, latina), a to obecných i odborných textů např. z oboru strojírenství, stavebnictví, dopravy, ekonomiky atd., dále nabízíme odborné korektury českých i cizojazyčných textů a tlumočení pro potřeby Ústavu podnikové strategie i celé Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Výuku cizích jazyků a další jazykové služby zajišťujeme nejen pro studenty a zaměstnance VŠTE, ale nabízíme i tlumočení, překlady a jazykové kurzy v rámci externích služeb. Spolupracujeme s řadou firem v oblasti překladů, tlumočení i výuky jazyka; krom standardních jazykových kurzů (jazyk anglický, německý, francouzský, španělský, latinský a čeština pro cizince) nabízíme i kurzy odborného jazyka, konverzace, obchodní korespondence atp. Jsme schopni vytvořit jazykový kurz na míru dle potřeb studentů – např. intenzivní týdenní jazykový kurz, příprava na jazykové zkoušky i pobyt v zahraničí, kurzy pro začátečníky i mírně pokročilé či pokročilé studenty v prezenční i online formě atd. Ve spolupráci s ELEC nabízíme přípravné kurzy pro jazykové zkoušky Cambridge i ÖSD, a to jak jazykové kurzy obecně, tak i zkrácené přípravné kurzy zaměřené přímo na konkrétní zkoušku. Pro zahraniční kolegy, studenty i veřejnost nabízíme kurzy Češtiny pro cizince od naprostých začátečníků až po úroveň B2.

Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí studentů, zlepšení jazykových znalostí zaměstnanců VŠTE a poskytování kvalitních tlumočnických a překladatelských služeb.

Vedoucí katedry: Mgr. Libuše Turinská

Organizační zabezpečení katedry

 Aktuálně vypsané kurzy

  • Anglický jazyk obecný
  • Anglický jazyk pro studenty Erasmu
  • Anglický jazyk odborný – pro Pozemní stavby, Strojírenství, Logistika
  • Německý jazyk obecný
  • Výuka německého jazyka pro samoplátce

  • V minulosti v rámci projektu CLIL spolupráce s University of Applied Sciences, Rakousko (FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, Hagenberg)
  • Další možná spolupráce: vzdělávací instituce (v ČR i zahraniční), střední školy, popř. jazykové školy