Aplikace OP PIK

Logo EUNázev projektu: Pokročilá zařízení pro autonomní mobilní stroje
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Předmětem projektu je rozvinutí možností železného koně v oblasti řízení, senzoriky, silové elektroniky, datové komunikace, dále pak optimalizace tvaru s ohledem na vnitřní elektroniku.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Logo EUNázev projektu: Výzkum a vývoj mobilní solární nabíjecí stanice pro elektromobily
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024561
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj mobilní solární nabíjecí stanice pro elektromobily (a jiná elektrická zařízení), která bude mít možnost fungovat jako autonomní ostrovní systém bez nutnosti použití elektřiny z distribuční sítě, ale i hybridním způsobem, a tedy mít možnost pracovat i v rámci lokální distribuční elektrické sítě.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Logo EUNázev projektu: Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních pracovišť
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025077
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Předmětem projektu je zvýšit produktivitu a modularitu výroby optimalizací a automatizací výrobních postupů a eliminací zmetků pomocí pokročilých analytických a diagnostických metod.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Logo EUNázev projektu: Vývoj a ověření nové technologie průmyslové automatizace a digitalizace výrobního procesu zinkových pigmentů, získaných recyklací a využitím odpadů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023812
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Projekt Zincrecytech je zaměřen na výzkum, vývoj a ověření nové inovativní High-tech technologie pro automatizaci a digitalizaci průmyslového výrobního procesu, obousměrnou komunikaci digitálních systémů s čistými zpracovatelskými technologiemi materiálového využití zinkových odpadů pro výrobu inovativních recyklovaných zinkových pigmentů, jejich skladování v nedegradujícím stavu a distribuci finálních produktů na trh, v souladu s principy cirkulární ekonomiky a iniciativou Průmysl 4.0.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Logo EUNázev projektu: Nové scintilační systémy pro detekci ionizujícího záření
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024977
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Cílem projektu je dosáhnout nových znalostí vedoucích k novým a unikátním scintilačním detektorům s novými luminofory, které budou svými vlastnostmi umožňovat jednak efektivnější využití ve stávajících aplikacích v návaznosti na předpokládanou vyšší scintilační účinnost a dále ve zcela nových aplikacích detekci neutronů a gama záření v jednom systému.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Logo EUNázev projektu: Vývoj inovativní platformy Grill Zone
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026706
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Projekt je zaměřen na vytvoření autonomního, chytrého grilovacího stanoviště pro potřeby 21. století. Výsledky této činnosti povedou k zavádění inovace vyššího řádu.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.