Analýza a optimalizace vybraných zkušebních postupů laboratorních zkoušek asfaltových pásů používaných ve stavebnictví dle ČSN EN 13707 a ČSN 730605-1, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015604

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích si uvědomuje vzrůstající význam izolací v současnosti a to jak tepelných, tak hydroizolací. Ve výuce mají své pevné místo.  Nejen z těchto důvodů spolupracuje VSTE se svazem výrobců asfaltových pásů (SVAP) a technickou komisí pro hydroizolační folie (TKHIF). Právě spolupráce se SVAP vyústila v podání inovačního voucheru se zaměřením na „Analýza a optimalizace zkušebních postupů laboratorních zkoušek asfaltových pásů používaných ve stavebnictví.“ V rámci kvalifikačních prací studentů byly analyzovány postupy zkoušek asfaltových pásů dle ČSN EN 13707 a především dle ČSN 730605 – 1.  Nově získané zkušenosti, ověřené praktickými zkouškami je možné aplikovat při revizích příslušných zkoušek.   Optimalizace zkušebních postupů laboratorních zkoušek dále zrychlí vlastní laboratorní zkoušky na distribuovaných asfaltových pásech.

 

Měření rozměrové stálosti asfaltových pásů   Měření tloušťky asfaltových pásů