Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Logo MŠMTInstitucionální podpora poskytovaná v aktivitě MOBILITY je určena na financování projektů mobility výzkumných pracovníků a pracovnic. Touto aktivitou se provádějí mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci, které uzavřela Česká republika s partnerskými státy. Ucházet se o institucionální podporu z veřejných prostředků v rámci aktivity MOBILITY mohou fyzické i právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)

 

Sběr výzkumných materiálů slovenské a české populace pro tvorbu antropometrické databáze

Cíl projektu bilaterální spolupráce Technické univerzity ve Zvoleně (SR) a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (CZ) spočívá ve sběru výzkumných materiálů charakterizujících antropometrické rozměry současné dospělé české populace (z hlediska 25 tělesných rozměrů, které nacházejí uplatnění v ergonomické, nábytkářské, automobilové, strojírenské, medicínské oblasti).

Řešitelé:

  • doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.,
  • Ing. Igor Vilček, PhD.,
  • Ing. Ladislav Bartuška,
  • Mgr. Petra Majerová, Dis

Doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015