Akademický pracovník - Ústav technicko-technologický

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

 

ÚSTAV TECHNICKO – TECHNOLOGICKÝ

KATEDRA STAVEBNICTVÍ

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor
se zaměřením v některé z oblastí:

 • Pozemní stavitelství,
 • navrhování a typologie budov,
 • projekční a ateliérová tvorba.

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D., nebo před dokončením,
 • schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou),
 • přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací,
 • předpoklady k tvůrčí činnosti,
 • schopnost publikovat a pracovat na vlastních projektech,
 • schopnost samostatné vědecké práce v oboru.

 Nabízíme:

 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři,
 • zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí,
 • řízení studentských projektů,
 • práce v dynamickém kolektivu,
 • možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod,
 • preferován plný či částečný úvazek, alternativně dlouhodobá externí spolupráce

 

KATEDRA DOPRAVY A LOGISTIKY

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor
se zaměřením v některé z oblastí:

 • autonomní mobilita
 • logistika 4.0
 • „green“ logistika

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D.,
 • schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou),
 • přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací,
 • předpoklady k tvůrčí činnosti,
 • schopnost publikovat a pracovat na vlastních projektech,
 • schopnost samostatné vědecké práce v oboru.

 Nabízíme:

 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři,
 • zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí,
 • řízení studentských projektů,
 • práce v dynamickém kolektivu,
 • možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod,
 • preferován plný či částečný úvazek, alternativně dlouhodobá externí spolupráce.

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška do výběrového řízení
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

 

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Černá, tel. 387 842 103, email: cerna.lucie@mail.vstecb.cz
Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika