Odborná praxe během studia

97 % našich studentů získá zaměstnání do dvou měsíců po absolvování školy.
Aby bylo pro naše studenty nastartování pracovní kariéry snazší, mají možnost tolik žádanou praxi získat už během studia.

S námi se v praxi neztratíš

Spolupracujeme v celé republice s řadou firem, které přijímají naše studenty na odborné praxe. Získají tak nejenom první zkušenosti ve svém oboru, ale taky zjistí, jak to ve firmách chodí a co můžou po studiu v práci čekat. Školitelé, kteří se studentům věnují, je seznámí s organizací firmy, s procesy, které tam probíhají i s partnery, se kterými spolupracují. Firmu si můžou vybrat z našich osvědčených partnerů, ale nebráníme se ani tomu, když si vyberou vhodnou firmu podle svého uvážení.

„Praxe je nejlepší učitelka.“
Cicero

Praxe je dostatečně dlouhá, aby bylo možné prozkoumat problematiku do hloubky – v bakalářských programech trvá 3 měsíce, v magisterských 6 týdnů. Studenti se často zúčastňují zajímavých projektů anebo ve svých bakalářských či diplomových pracích pracují na tématech, která vychází z reálných potřeb firmy. Ta potom ráda šikovného studenta přijme do zaměstnání.

Nabízíme také možnost vyjet na praxi do zahraničí. Ve hře jsou nejenom evropské státy, ale i země takříkajíc na druhém konci světa. Studenti tam získají nejenom vysoce ceněnou zahraniční zkušenost, ale navíc se zdokonalí v cizím jazyce.

Na naší škole jsme připraveni uvítat i znevýhodněné studenty se specifickými potřebami. Vhodnou praxi pro ně dokáže zajistit Bezbariérové centrum VŠTE.

Postup, jak absolvovat předmět praxe, upravuje směrnice č. 14/2016 Odborné praxe. Směrnici naleznete zde (soubor PDF, 456 kB) .

Algoritmus zápisu a výkonu odborné praxe v anglickém jazyce (obrázek, 212 kB)

Uchazeči a studenti,
další informace získáte:

Studijní oddělení
e-mail: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz
telefon: +420 387 842 144

Firmy a instituce,
pokud máte zájem navázat s námi spolupráci, obraťte se na:

Bc. Nikola Karasová
e-mail: karasova@mail.vstecb.cz
telefon: 387 842 234

Seznam firem spolupracujících s VŠTE na praxích v ISu: https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/utvar_reditele_pro_administraci_studia_a_celozivotni_vzdelavani/SO/odborne_praxe/

Seznam firem spolupracujících s VŠTE na praxích na webu: https://kariera.vstecb.cz/praxe/