Partneři

Transfer technologií

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s podnikovou praxí. Její doménou je především aplikovaný výzkum a transfer výsledků tvůrčí činnosti do aplikační sféry. Na škole byl z těchto důvodu zřízen Úsek prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost. Spolupráce se soustřeďuje především na oblast strojírenství, stavitelství, dopravu, logistiku nebo ekonomiku podniku. V případě zájmu kontaktujte prorektora pro tvůrčí činnost doc. Ing. Karla Gryce, Ph.D..

 

Profesní rada

Profesní sdružení největších firem v regionu, které se s VŠTE úzce spolupracují. Předmětem spolupráce je především výzkum vývoj a tvůrčí činnost, aplikace požadavků aplikační sféry na profil absolventa, výstupy z učení (např. bakalářské práce), společné projekty, stáže akademiků a transfer znalostí.

 

Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE

Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE je sdružení právnických osob, jejichž členy jsou především střední školy technického zaměření v jižních Čechách. Cílem konsorcia je především podporovat technické vzdělávání a prostupnost mezi jednotlivými stupni vzdělávací soustavy.

 

 

Partneři pro praxi, výzkum vývoj, tvůrčí činnost, apod.

Mimo profesní radu, která s naší školou velmi úzce spolupracuje, máme uzavřeno přes 700 rámcových smluv o spolupráci s řadou dalších podniků a institucí, se kterými spolupracujeme v oblasti praxí našich studentů, aplikovaném výzkumu, transferu technologií, v pořádání konferencí a odborných seminářů atd.

 

Mediální partneři

Naše vysoká škola spolupracuje s řadou mediálních partnerů, neboť se na její půdě odehrává celá řada činností, které jsou pro veřejnost zajímavé. Jako příklad můžeme uvést každoroční Grilovačku. Kromě nejrůznějších událostí jsou pro veřejnost zajímavé i výsledky výzkumu a vývoje, který pomáhá firmám v jejich každodenní činnosti nebo občas zlomí nějaký ten rekord, jako se tomu stalo v případě meteorologického balónuVíce o našich mediálních partnerech…

 

Rok průmyslu

Centrálním informačním místem projektu „Rok průmyslu“ jsou webové stránky www.rokprumyslu.eu, jejichž ambicí je, stát se interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání a spolupráce mezi průmyslem a školami.

 

Spolupráce s aplikační sférou a dalšími partnery

 

Projektová a zakázková činnost

 

Jikord

 

Nabídka pracovních míst