3D souřadnicový měřicí přístroj

Thome Präzision GmbH Rapid Plus CNC

3D souřadnicový měřicí přístrojSouřadnicový měřící stroj RAPID Plus se vyznačuje obzvláště vysokou přesností, masivností a nízkými nároky na údržbu. Stroj je vybaven přesným optimalizovaným vedením z granitu. Tím získává měřící stroj dynamiku a tuhost. Teplotní stabilita a vysoká přesnost vedení zaručují nejpřesnější výsledky měření i bez dosazení softwarové kompenzace. Standardně je stroj vybaven dvojitým pasivním tlumením kmitů.

Aerostatická ložiska jsou standardně zakrztována. Tím jsou vodící dráhy chráněny před poškozením, nečistotami a přímými tepelnými vlivy. Vysoce dynamické servomotory a řemenové pohodny s vysokou tuhostí zaručují optimální nastavené polohy. Proto je stroj ideální pro skenování. Systém konstrukce stroje umožňuje různé kombinace libovolných délek os.

 

Výhody přístroje:

Nejvyšší přesnost, robustnost, teplotní stabilita a vysoká tuhost. To je dosaženo díky použití ušlechtilých materiálů jako je granit nebo keramika. Optimalizovaná aerostatická ložiska zajišťují výbornou mechanickou přesnost.

Velký průměr pinoly. Tím je zamezeno rotaci kolem osy Z. Ideální pro použití dlouhých dotekových hrotů. Kromě toho jemně řízené pneumatické vyrovnání hmotnosti osy Z.

Moderní, flexibilní dotekové systémy. Mohou být použity všechny snímací systémy (dotekové, optické a skenování) od Renishaw jakož i příslušné výměníky modulů. Rovněž lze použít rovinný nebo bodový laser.

Zakrytá vodící dráha. Ochrana před poškozením, znečištěním a přímými teplotními vlivy.

Řemenový pohon ve všech osách. Vysoká tuhost a nízké opotřebení. Nízké nároky na údržbu.

Dvojité pasivní tlumení kmitů. Standardně zabudováno v podstavci stroje. Tím je stroj ideální pro umístění v blizkosti výroby. Možné je též aktivní tlumení kmitů s izolátory s pneumatickými pružinami.

  • Propočtené profily zaručují nejvyšší tuhost, dynamiku a stálou přesnost.
  • Vodící části z přírodního granitu nejvyšší kvality zaručují ochranu před teplotními vlivy na přesnost vedení a dlouhodobou stabilitu
  • Optimalizovaná aerostatická ložiska zaručují vedle vvysoké přesnosti vedení také plynulý provoz s nízkým opotřebením a tlumení kmitů.
  • Vyrovnání hmotnosti pinoly přesně řízeným pneumatickým válcem.
  • Systémy měření délek: fotoelektrický světelný systém od RENISHAW
  • Rozlišení 0,0005 mm
  • Rychlost posuvu max. 530 mm/s
  • Zrachlení max 1400 mm/s
Měřící osa
X-osa
Y-osa
Z-osa
800
600/700
500
1000
600/700
500
1200
600/700
500
Pracovní výška (mm)
800
Pracovní prostor (mm)
Délka(L)
Šířka(B)
Výška(H)
1681
1881
2081
1171/1271
2460
Nejistota měření podle
VDI 2617
[µm]
2,2+(L/350)
2,5
rozlišovací schopnost [mm]
0,0005
Rychlost posuvu [mm/s]
Seřizovací provoz
Sériový měřící provoz
Pohyb ve směru osy/vektoru

0 až 80mm/saž 250/430

Zrychlení osa/vektor [mm/s²]
1200
1800
Hmotnost [kg]
1100
1250
1300
1500
1500
1750
Maximální hmotnost obroku [kg]
550
600
650
Příkon
1300W
Provozní napětí
110/220V, 50/60Hz
Rozsah praconí teploty k zaručení specifikované nejistoty měření délek
20°C ±2°C
max. 1°C/hod
1,5°C/den
Spotřeba vzduchu [l/min]
při tlaku vzduchu 6-8 barů
kvalita vzduchu dle ISO8573
25l/min
předčištění vzduch
třída 2