3D scanner

3D scanner3D scanner je přístroj, jež umožňuje kvalitně oskenovat rozměry součástek, přístrojů a dalšího vybavení. Tyto rozměry se pak přenesou do počítače a vytvoří tak 3D model dané součástky, přístroje apod. Přístroj se tak využívá pro výstupní kontrolu kvality vyrobených součástek a reverzní inženýring na přístroje a zařízení kde chybí dokumentace. Zejména se může jednat o starší budovy, motory, sochy apod. S 3D modelem lze následně pracovat upravovat jej. Výstupem tak může být replikace poškozených dílů, simulace procesů, simulace rozmístění objektů v rámci výrobního řetězce, úprava objektů, inovace dílů.

Přístroj najde uplatnění především v předmětech Stavebních oborů a Strojírenství, kde se pracuje s CAD systémy, CAD 1 až 3, Počítačem podporované konstruování, Pozemní stavebnictví, Části a mechanismy strojů, Řízení jakosti v Technickém měření, Projektu strojírenství, Rekonstrukcích apod. Nezanedbatelnou oblastí je dopad na ekonomiku podniku v porovnání běžně používanými 3D měřícími přístroji. Díky rychlosti skenování a možné kvalitě lze i optimalizovat výrobní proces a lze tedy najít aplikace i v Podnikové ekonomice, Controllingu a Podnikovém řízení.

Požadovaný přístroj umožňuje skenovat s vysokou kvalitou a provádět tak kontrolu kvality a využívat tak naskenovaných součástek při konstrukčním procesu a modelování.