Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Odborná střední škola, nacházející se ve Velešíně, nabízí studentům mnoho maturitních i výučních oborů. Škola od samého počátku své bohaté historie nabízí vzdělání v oboru strojírenství, od roku 1987 nabízí i obory elektrotechnické. Specifikem školy je její dlouhodobé zaměření na problematiku automatických obráběcích strojů řízených počítačem. V této oblasti má škola nejen dostatek zkušeností s přípravou žáků, ale také nejmodernější technické a strojní vybavení. Více informací o škole zde.

 

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

SPŠ strojní a stavební je tradiční táborskou střední školou. Svoji činnost zahájila v budově bývalých Masarykových škol práce v roce 1952. Od té doby připravila přes 6000 absolventů ve strojírenských a jiných technických oborech. Ke střední průmyslové škole strojnické byla 1.1.2007 připojena stavební škola (SOŠ a SOU stavební) a škola se přejmenovala na Střední průmyslová škola strojní a stavební. Více informací o škole.

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice

Škola je novým subjektem na trhu vzdělávací nabídky v Jihočeském kraji. Vznikla 1. 1. 2012 splynutím dvou dříve samostatných škol, z nichž každá poskytuje vzdělávání v ucelených komplexech budov v Želivského a Zvolenské ulici, pohodlně dostupných autobusy MHD. Jak je již z názvu školy patrné, mají zájemci o vzdělávání možnost výběru z široké nabídky 4 studijních a 11 učebních oborů. Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce, v případě maturantů však připravených i ke studiu na vysokých školách. Konkurenční výhodou školy je nabídka strojírenských oborů, jejichž absolventi jsou na trhu práce stále častěji vyhledáváni nejen tuzemskými zaměstnavateli. Sázka na získání kvalitního technického vzdělání je velmi dobrou a prozíravou investicí do budoucnosti.  Více informací o škole zde.

 

Střední průmyslová škola stavební České Budějovice

Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích je veřejná škola. Zřizovatelem této školy jako příspěvkové organizace je Jihočeský kraj. Škola umožňuje studentům bezplatné čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. Je určeno pro chlapce a dívky, kteří ukončili devátý ročník základní školy a pro uchazeče po vyučení. Škola si za dobu své stoleté působnosti na jihu Čech vytvořila významné postavení ve výuce studentů odborně připravených pro praktickou stavební činnost. Více informací zde.

 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice

Dnešní Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická byla původně založena v roce 1913 vedením českobudějovické radnice jako německá odborná škola kovorobná, určená pro vzdělávání žáků z oblasti Jižních Čech a části Horního Rakouska. Po vzniku ČSR ji v roce 1918 koupil čs. stát a od roku 1923 do počátku 2. světové války měla škola české a německé oddělení pod společnou správou. Za války byla česká větev přesunuta do Písku a na dnešní stavební průmyslovku v Resslově ulici. V dnešní Dukelské 13 zůstala pouze německá Staatsgewerkeschule. Po roce 1945 bylo obnoveno vyučování již pouze české mistrovské školy strojnické a postupným vývojem odborného školství v Československu dospěla škola do dnešní podoby. V současnosti vyučuje v různých variantách 2 stěžejní obory: strojírenství a elektrotechniku. Vše je studium maturitní pro 500 žáků. Více informací o škole zde.

 

Střední škola polytechnická České Budějovice

Dlouhodobým cílem školy je vzdělávání žáků v maturitních oborech vzdělání – Technické lyceum, Technická zařízení budov, Finanční služby, Požární ochrana, v učebních oborech vzdělání – Instalatér, Strojní mechanik, Truhlář, Tesař, Kominík, Malíř, Montér suchých staveb, Zedník. Po ukončení studia učebního oboru lze pokračovat ve dvouletém denním nebo ve tříletém dálkovém studiu oboru vzdělání Podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. Součástí koncepce rozvoje školy je zajištění činnosti dvou domovů mládeže a školní jídelny. Ve škole je zajištěn bezbariérový přístup a na maturitní obory jsou přijímáni žáci s tělesným postižením. Více informací o škole.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů provoz a ekonomika dopravy, ekonomika a podnikání a informační technologie. Více informací o škole zde.

 

Střední škola České Velenice

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech dopravních, elektrotechnických a strojních. V současné době je jedinou školou v Jihočeském kraji, kde se mj. vyučují obory zaměřené na železniční dopravu a přepravu. Žáci v těchto oborech mohou využívat výhody, které poskytují České dráhy. Jde o bohatý stipendijní program ČéDés, zlevněné jízdné na pracoviště odborného výcviku apod. Škola spolupracuje také s blízkými nadnárodními firmami, které podporují výuku technických oborů ať už formou finančně výhodných stipendií, učebními pomůckami či zajištěním odborného výcviku v jejich provozech. To umožňuje absolventům poznat reálné prostředí budoucích zaměstnavatelů. Více informací o škole.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek nabízí 2 čtyřleté studijní obory. Obchodně podnikatelská činnost je zaměřena na podnikatelskou praxi, zejména na ekonomické předměty. Autotronik je zaměřen na opravu, diagnostiku a údržbu motorových vozidel. Dále tato škola nabízí 4 tříleté učební obory. Službové zaměření nabízí vyučení v oborech kuchař, číšník, kuchař číšník pro pohostinství, prodavač nebo cukrář. Stavební zaměření v oborech zedník, montér suchých staveb, tesař, pokrývač, instalatér a klempíř. Truhlářské obory jsou truhlář se zaměřením na výrobu nábytku nebo dřevěné konstrukce. Autoopravárenství a servis nabízí obor automechanik. Více informací o škole zde.

 

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice

Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích. Cílem školy je, aby se absolventi čím dál více uplatňovali ve všech odvětvích zaměřených na zemědělskou výrobu, chov zvířat, laboratorní práce, opravárenství, aranžování apod. a to nejen v prvovýrobě, ale i ve službách (tento případ je čím dál častější, protože všechny naše obory jsou zaměřeny spíše na oblast služeb), které na tuto prvovýrobu navazují. Více informací o škole.

 

Stredná priemyselná škola

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve dvou oborech. Naši absolventi se mohou uplatnit v různých pracovních pozicích. Ochota zaměstnavatelů je zaměstnat po ukončení vzdělávacího programu je více než vstřícná. Více informací o škole.

 

Stredná odborná škola Kysucká

Střední odborná škola Kysucká 14 Senec je vzdělávací instituce specializovaná na technické vzdělávání. Žáci studují v oborech, které jsou zaměřeny na oblast služeb spojených s prodejem, servisem a provozem silničních motorových vozidel, technickou administrativu, drobné a střední podnikání. Více informací o škole.

 

Stredná odborná škola dopravná v Bratislave

Střední odborná škola dopravní v Bratislavě poskytuje střední vzdělání a úplné střední odborné vzdělání v oboru autoopravárenství, dopravy, logistiky a strojařství.Absolvent studijního oboru může vykonávat technickohospodářské a ekonomické funkce, případně vysoko kvalifikované dělnické povolání v oblasti dopravy a přepravy. Taktéž umožňuje absolventům zvýšit si vzdělání studiem na vysokých školách. Absolvent učebního oboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávat práce na specializovaných pracovištích, ve výrobních podnicích, v opravárenství i v oblasti servisních služeb motoristům. Hlavní prioritou školy je udržovat školu na tak vysoké úrovni, aby o ni byl neustálý zájem ze strany žáků, rodičů, zaměstnavatelů a kvalitních učitelů. Další prioritou je také dosahování nízkého procenta nezaměstnanosti našich absolventů. Více informací o škole.