Studium Dual International

Projekt č. 42 „Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko“ je realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020, byl Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů. Na jeho řešení se podílí tři projektoví partneři Technische Hochschule Deggendorf (v roli vedoucího partnera), Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Asociovanými partnery jsou zástupci bavorské firemní sféry, MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA z Deggendorfu a Kermi GmbH z Plattlingu. Tyto firmy mají své výrobní závody i v České republice.

Projekt si klade za cíl realizaci přeshraničního duálního vysokoškolského studia v Bavorsku a České republice, což ve své podstatě znamená absolvování pracovní stáže v průběhu vysokoškolského studia ve firmě v sousedním příhraničním regionu. Cenným přínosem je především zahraniční pracovní zkušenost, prostřednictvím které studenti získávají konkurenční výhodu po ukončení studií a zahájení vlastního profesního života. Projekt je přínosný i z perspektivy trhů práce. Absolventi tak mohou snáze nalézt příslušné pracovní uplatnění také v rámci sousedního regionu, což může napomoci odlivu pracovních sil do metropolí mimo příhraniční oblast.

V rámci projektu budou činnosti zaměřeny především na práci se studenty, kteří budou průběžně informováni o možnosti pracovní stáže v Bavorsku, důraz bude kladen na jejich motivaci k zahraniční pracovní zkušenosti a připraveny budou i vzdělávací programy, ať již formou interkulturního tréningu, nebo případně jazykových kurzů pro studenty, kteří se rozhodnou stáž v zahraničí absolvovat. Zapojené instituce jsou připraveny zajistit nabídku pracovních pozic pro zahraniční studenty ve spolupráci s firmami ze svého regionu a během jejich pracovního pobytu jim poskytnout potřebnou asistenci.

 

Kontaktní osobou na VŠTE je Ing. Vendula Velková (velkova@mail.vstecb.cz), na kterou se mohou obracet všichni zájemci o absolvování pracovní stáže v Bavorsku. Budou Vám poskytnuty komplexní informace včetně možnosti cíleného jazykového vzdělávání.

Je možné obrátit se i přímo na kariérní centrum Technische Hochschule Deggendorf, na paní Claudii Probst (claudia.probst@th-deg.de).

 

Podrobnější informace ZDE. (soubor PDF, 3 225 kB)