Studijní pobyty

  • Vybírat můžete z více než 120 univerzit v rámci Evropy i mimo EU (můžete studovat např. ve Finsku, na Madeiře, v Číně, v Kanadě….)
  • Na partnerské škole si vyberete obor a předměty, které jsou nevíce podobné Vašemu studijnímu zaměření
  • Úspěšně absolvované předměty v zahraničí vám po návratu uznáme za předměty ze studijního programu u nás
  • Můžete vycestovat na dobu od 3-12 měsíců za každý studijní cyklus (Bc. nebo NMgr.) Jste-li studentem bakalářského studia, můžete studovat v zahraničí až po dobu 1 roku. Pokud se po úspěšném zakončení studia rozhodnete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, máte možnost vycestovat na dalších 12 měsíců.
  • Přihlášky nutno podat 2-3 měsíce před zahájením semestru
  • Máte nárok na finanční podporu z programu Erasmus+ ve výši 330 – 510 EUR/na každý měsíc, příp. vybraní studenti získají stipendium VŠTE
  • Finance obdržíte předem na účet ve 100% výši

Zkušenosti našich studentů

Finanční podpora

Dokumentace