Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost je významnou formou přípravy studentů, při které se učí prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat. Lze ji využít zejména v rámci zpracování bakalářských a seminárních prací a projektů. Vhodné je zaměření na aktuální problematiku uživatelské a společenské praxe. Rozsah práce min. 15 stran. Soutěžit můžou všichni studenti VŠTE, a to jak jednotlivci, tak řešitelské kolektivy.

 

Výsledky SVOČ 2017

Sekce ekonomická

Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 9 soutěžících.

  1. Michaela Koubková – Animační služby jako prvek rozvoje péče o zákazníky v cílové destinaci cestovního ruchu
  2. Nikola Pavlová – Malé a střední podniky v České republice
  3. Kristýna Šindelková – MAS v Jihočeském kraji

Sekce technická

Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 12 soutěžících.

  1. Pavel Turek – Prostorová akustika učebny
  2. Patrik Gross – Měření účinnosti spalovacího motoru při využití směsi vodík-kyslíkového plynu
  3. Jan KristekJan Procházka – Návrh převodovky
    David Stix – Technická keramika a její využití v praxi
    Bc. Vladimír Vácha – Vícekriteriální analýza služeb MHD v konkrétní rozhodovací situaci

Kontakt:

 

Historie svoč