Studentská komora rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací, která zastupuje studenty při jednání s Vládou ČR, Parlamentem ČR, ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy. Je součástí Rady vysokých škol a je oficiální, zákonem daná studentská reprezentace. Zabývá se vysokoškolskou legislativou, ekonomikou, řízením a činností vysokých škol.

Studentská komora Rady vysokých škol je členem Evropské studentské unie (ESU) a Evropské federace doktorandů (EURODOC). Jako nejbližší partner je slovenská Študentská rada vysokých škôl.

Do tohoto orgánu deleguje Studentská komora akademického senátu vždy jednoho delegáta/ku a jednoho jeho náhradníka.

V současné době je hlavní delegátka zároveň místopředsedkyní v Komisi pro vědu a tvůrčí činnost. Činnost této komise můžeme rozdělit do třech kategorií. Jedna se zabývá grantovou a projektovou činností a publikačními aktivitami. Druhá se zaobírá mobilitami studentů v rámci programu ERASMUS a Free Movers a v poslední řadě komise spolupracuje s Akreditační komisí.

V případě dotazů se obraťte na:

Hlavní delegát SK RVŠ za VŠTE: Jan Zugárek |9663@mail.vstecb.cz

Náhradník: Michal Mačuda | 9842@mail.vstecb.cz

www.SKRVS.cz

 Zápisy

 Usnesení