Společný jazyk – společná budoucnost

Největší bariérou společného regionu Čechy – Bavorsko, který je již různými způsoby v mnoha oblastech dobře provázaný, nadále zůstává jazyk. Cílem projektu “Společný jazyk – společná budoucnost“ (registrační číslo 298) je zprostředkovat pomocí intenzivní odborné jazykové výuky jazyk sousední země na základních a středních školách v příhraničí a umožnit žákům základní orientaci na česko-německém pracovním trhu. Jazykové vyučování bude doplněno o digitální koncept vzdělávání a zajímavým programem exkurzí, který zahrnuje návštěvu podniků v regionu. Vysoká škola technická a ekonomická podpoří tento projekt inovativními komponenty v oblasti digitalizace díky bohatým zkušenostem v oboru informatiky a programování. Znalým projektovým partnerem je EUREGIO Bayerischer Wald – Boehmerwald – Unterer Inn, který bude inovovat obsahovou vzdělávací část a bude přispívat znalostí situace ve školství v příhraničí. Spolupráce na projektu započala v únoru 2020 a bude pokračovat po dobu 2 let. Projekt je Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů.