Společné pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD s.r.o.

Na základě Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Vysokou školou technickou   a ekonomickou v Českých Budějovicích (podepsal hejtman Jihočeského kraje a rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích dne 14. 10. 2013) vzniklo společné pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD s.r.o. (Jihočeský koordinátor dopravy – zajišťuje dopravní obslužnost Jihočeského kraje).

Společné pracoviště plní následující úkoly:

 • Zajišťování doplňkové kontrolní a průzkumné činnosti ve spojích veřejné linkové osobní dopravy (autobusy regionální i MHD) a veřejné drážní dopravy (vlaky  a trolejbusy MHD) v podstatně větším rozsahu než je to možné v současné době.
 • Řešení problematiky dopravní obslužnosti (optimalizace regionální dopravy, odstranění souběhů BUS – VLAK, řešení návazností v přestupních uzlech) formou průzkumů a studií.
 • Realizace podpůrné činnosti při zpracování koncepce IDS – řešení organizace autobusových linek v jednotlivých mikroregionech Jihočeského kraje zavedením „páteřních linek“ a „doplňkových linek“ (formou napájecí funkce pro páteřní železniční a autobusové linky).
 • Spolupráce při zpracování přepravních a tarifních podmínek možného zavedení IDS. Průzkumná činnost zaměřená na kvalitu vozového parku a na zjišťování síly přepravních proudů. Informační a marketingová podpora ve veřejné dopravě, podpora možného zavedení IDS.
 • Řešení dílčích potřeb Jihočeského kraje prostřednictvím bakalářských a diplomových prací.
 • Podpora při zpracování a realizaci propagační činnosti společnosti JIKORD s.r.o. (výstavy, veletrhy), akademická osvěta. Zpracování propagačních materiálů, brožurek, listin a dokumentů.

Projekty a studie společného pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD, s. r. o.

 • Analýza současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji.
 • Analýza stávajících Integrovaných dopravních systémů v ČR.
 • Analýza využití malokapacitních autobusů u autobusových dopravců v Jihočeském kraji.
 • Analýza souběhů autobusových spojů a spojů na železničních tratích ČD v Jihočeském kraji.
 • Analýza autobusových a vlakových spojů regionálních tratí Českých drah v Jihočeském kraji.
 • Souhrnné tabulky autobusových a vlakových spojů celostátních tratí Českých drah v Jihočeském kraji.
 • Návrh na zavedení IDS v Jihočeském kraji:
  • základní pravidla a účastníci IDS,
  • organizační model IDS, smluvní zajištění,
  • tarifní řešení IDS, návrh zón,
  • technická specifikace (odbavovací zařízení, čipové karty),
  • rozúčtování tržeb,
  • finanční zhodnocení navrženého systému (CBA analýza),
  • harmonogram realizace IDS,
  • analýza rizik.
 • Analýza dojíždky a vyjížďky mezi obcemi s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.
 • Přehled hustoty celostátních a regionálních železnic v obcíchs rozšířenou působností     v Jihočeském kraji.
 • Přehled počtů dojíždějících a vyjíždějících osob za rok 2011 dle okresů v Jihočeském kraji.
 • Přehled počtu cestujících ve veřejné dopravě v letech 2003 –13 dle jednotlivých krajů v ČR.