Projekt TA ČR TREND „Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií, FW01010460, VUSTE-APIS, s.r.o., VŠTE v Českých Budějovicích spoluřešitel, doba řešení 2020 – 2023

Základním cílem projektu je VaV a ověření (pilotní aplikace) unikátního, opakovaně aplikovatelného systému optimalizace technologie řízení zakázkové kusové výroby (ZKV) v reálném čase, využívající zpracování VK dat – (big dat vznikajících na jednotlivých výrobních úsecích, zpracovávaných – s využitím umělé inteligence a principů Průmysl. 4.0 – optimalizovaných pro následná rozhodování v řízení výroby s využitím ICT). Výsledkem bude zvýšení flexibility řízení zakázkové výroby a žádoucí pružná reakce na potřeby zákazníků. Nový systém povede k celkovému zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, uplatnění na trhu eurozóny a ke zvýšení celkové efektivnosti zakázkové kusové výroby i její technické přípravy.