Pravidla používání ISIC / ITIC

 

Základní informace

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association  pod záštitou UNESCO.

Jsou tisíce důvodů proč mít ISIC! 

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě:

 • platnost ve 120 zemích světa
 • více než 125 000 slev po celém světě
 • celoroční cestovní pojištění UNIQUA od 200 Kč
 • slevy na více než 2600 místech v ČR
 • při nákupech, stravování a vzdělávání
 • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
 • na permanentky v lyžařských areálech
 • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • příspěvek na kartu ve výši 200 Kč u bank

 

Jak průkaz pořídit?

Možností jak si pořídit průkaz je více. V zásadě ale existují tří cesty:

 1. Prostřednictvím školy: 
  Drtivá většina českých veřejných vysokých škol a několik desítek škol středních používá čipovou kartu ISIC jako kombinovaný průkaz studenta, který kromě klasických výhod slouží studentům k řešení praktických úkonů v rámci systému jejich škol – mohou jejím prostřednictvím zakoupit jídlo v menze, či kupon na městskou hromadnou dopravu, poskytuje přístup do knihoven nebo učeben…
  Výhodou kombinovaného průkazu studenta s licencí ISIC je jeho cena a systém prodlužování platnosti jednoduchým zakoupením revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ISIC. Takovýto průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Informace o cenách a podmínkách výdeje podá studijní oddělení nebo výdejní centrum průkazů konkrétní školy.
 2. V prodejní síti: 
  Kartu ISIC vám vystaví kterékoliv z prodejních míst po celé ČR.
 3. Přes internet:
  Na adrese www.isic.cz/online si můžeš objednat svou kartu online. Stačí nahrát scan formuláře žádosti o průkaz ISIC, průkazu totožnosti a fotografii, a karta Ti přijde poštou až domů.

 

Jaká je doba platnosti průkazu ?

Platnost průkazu je až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si kartu pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

 

Podmínky získání a cena

Mezinárodní průkaz ISIC může získat každý student denní formy studia, počínaje nástupem do vyššího stupně sekundárního vzdělávání (tedy SŠ, SOŠ, víceletá gymnázia,… ), terciárního stupně vzdělávání (VOŠ, VŠ, univerzity) nebo pomaturitních jazykových kurzů, které jsou schváleny MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) ověřte si, viz přehled níže:

 • vzdělávací instituce zařazené do sítě škol MŠMT ČR
 • vzdělávací instituce zřízené Zákonem o VŠ nebo MŠMT přímo řízené organizace
 • vzdělávací instituce, která je zařazena do sítě škol dle Vyhlášky MŠMT č.322/2005 Sb. a jejích aktualizací pro aktuální školní rok
 • pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU. O oprávněnosti nároku studenta takovéto školy rozhoduje ISIC National Manager.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu není stanovena, (výjimkou jsou pouze víceletá gymnázia, kde je dolní věková hranice 12 let). Průkaz může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy.