Olympiáda technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE

V souvislosti s ustavením Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE bude v letošním roce uspořádán druhý ročník soutěže s názvem Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, která se zaměří na studenty středních, středních odborných, případně vyšších odborných škol sdružených v Technickém a vzdělávacím konsorciu při VŠTE. Fotografie z minulého ročníku najdete na Facebookovém profilu školy a reportáž o průběhu soutěže na Youtube kanálu.

Termín konání regionálního kola soutěže technických škol: 20. 3. 2015, slavnostní zahájení 9:30 rektorem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Místo konání: areál Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice, společenská místnost D 615.

Zaměření soutěže: pro studenty technických SŠ a VOŠ, kteří se umístili na předních třech místech v kole školním (případně byli vedením školy nominováni)

Přihlášky do: 15.3.2015 na e-mail stanek@mail.vstecb.cz případně poštou na adresu školy oddělení VVTČ.

Práce studentů bude hodnotit komise, jež bude mít pět členů. Studenti představí svou práci (projekt) během cca 15 minut, a poté bude následovat diskuze. Lze využít PP prezentaci, vizuální i audio pomůcky.  Student s sebou přinese vytištěný projekt (možno použít připravenou šablonu) o min. délce deset stran.

Pro všechny zúčastněné (včetně možného pedagogického doprovodu) bude připravena prohlídka areálu VŠTE, studenti na prvních třech místech obdrží z rukou rektora VŠTE diplom o předním umístění a hodnotné věcné dary.

Přihlášky do soutěže odesílejte podepsané a naskenované na e-mail: stanek@mail.vstecb.cz, nebo poštou na adresu: Ing. Jaroslav Staněk, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice do 15. 3. 2015.

Přihláška

Šablona práce