Přejít na hlavní obsah

START:
10. 3. 2020

ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU COVID-19

 

5. 5. 2020 – Opatření č. 7/2020 Mimořádné opatření o průběhu studia v letním semestru AR 2019/2020

Vážení studenti,
dnes bylo vydáno Mimořádné opatření o průběhu studia v letním semestru akademického roku 2019/2020. Vydaný dokument naleznete (pouze po autentizaci v IS) ZDE.

 

23. 4. 2020 – Zpřístupnění národní digitální knihovny Kramerius

Vážení studenti,
Národní digitální knihovna Kramerius je zpřístupněna. Postup pro přihlášení naleznete ZDE.

 

20. 4. 2020 – Zpřístupnění knihovny

Vážené studentky, vážení studenti,

v souladu s opatřením vlády zpřístupňujeme knihovnu pro vypůjčování a vracení dokumentů od pondělí 20. dubna, a to za následujících podmínek:

 • knihovna má po dobu trvání opatření otevřeno denně v době mezi 8:00 – 11:00; 11:30 – 14:00
 • student si dopředu vyžádá výpůjčky tak, že na e-mail: knihovna@mail.vstecb.cz zašle seznam signatur požadovaných publikací. Zaměstnanci knihovny publikace připraví a mailem se domluví se studentem na termínu vyzvednutí
 • vracení publikací není potřeba předem hlásit
 • studentům bude k dispozici dezinfekce, vstup možný pouze s rouškou
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech knihovny
 • služby copycentra nejsou k dispozici

Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

 

20. 4. 2020 – Informace o přijímacím řízení na VŠTE

 

17. 4. 2020 – Aktuální informace

 

4. 4. 2020 – Informace k průběhu letního semestru 2020

Vážení studenti,

vzhledem k častým dotazům nám dovolte, abychom Vás informovali o průběhu letního semestru 2020, který s ohledem na vývoj situace v ČR  má dvě hlavní možné varianty průběhu:

A. Pokud mimořádné období (doba zákazu kontaktní výuky) nezasáhne do zkouškového období,  resp. pokud bude mimořádné opatření k zákazu kontaktní výuky zrušeno před 18. květnem:

 • Letní semestr 2020 bude organizován dle harmonogramu akademického roku 2019/2020 beze změny a uvedené termíny v tomto harmonogramu budou platit i nadále (zkouškové období, konání SZZ, obhajob závěrečných kvalifikačních prací).
 • Zkoušení proběhne klasickou formou v souladu s anotací předmětu.
 • Odevzdávání závěrečných prací bude probíhat do 18. 5. 2020. Obhajoby závěrečných prací budou probíhat 15. – 19. 6. 2020 pro navazující magisterské studium, a 25. 6 – 2. 7. 2020 pro bakalářské studium.
 • Pokud budete pro Vaši závěrečnou práci potřebovat laboratoře, nebo Vás tato mimořádná situace ovlivnila natolik, že není možné práci odevzdat v prodlouženém termínu, kontaktujte příslušného zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost. Důvod bude individuálně posouzen. S ohledem na dostupnost nejrůznějších elektronických zdrojů (viz. http://www.vstecb.cz/elektronicke-informacni-zdroje-1271-htm/) však nebudou uznány žádosti odkazující se na nedostupnost literatury.

B. Pokud mimořádné období (doba zákazu kontaktní výuky) zasáhne do zkouškového období  resp. pokud nebude mimořádné opatření k zákazu kontaktní výuky zrušeno před 18. květnem:

 • Dojde ke změně harmonogramu akademického roku 2019/2020, který bude upraven s ohledem na možné přetrvávající opatření v květnu a případný  aktuální výhled situace v daném období.
 • Zkoušení proběhne distančně, nebo dojde k posunutí harmonogramu akademického roku  2019/2020 a tím pádem také k posunutí zkouškového období v časovém horizontu.
 • V případě, že to bude situace vyžadovat, budou stanoveny nové termíny pro odevzdání a obhajoby závěrečných prací.

V případě dalších dotazů se obracejte  na studijní oddělení:
studijnioddeleni@mail.vstecb.cz, tel: +420 770 101 262

 

21. 3. 2020

Vážení studenti,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem si Vás dovolujeme informovat o zrušení úředních hodin administrativního centra (studijního oddělení a centra celoživotního vzdělávání) a pedagogických oddělení. Veškeré informace budou studentům podávány telefonicky, e-mailem a prostřednictvím vývěsky, kde budou zodpovězeny nejčastěji zaslané dotazy z Vaší strany (tyto dotazy se na vývěsce objeví začátkem příštího týdne).

V případě dotazů na jednotlivá oddělení využijte prosím e-mailovou komunikaci, či telefonický kontakt viz níže:

 

13. 3. 2020

V souvislosti s rozhodnutím bezpečnostní rady státu o vyhlášení nouzového stavu bude knihovna VŠTE po dobu jeho trvání uzavřena. Výpůjčky ani vratky nebudou z tohoto důvodu realizovány. Pokuty vzniklé v tomto období nebudou čtenářům účtovány. Děkujeme za pochopení.

 

 

13. 3. 2020

Vážení studenti,
v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem si Vás dovolujeme informovat o úpravě úředních hodin Administrativního centra s účinností od 16.3.2020 do odvolání.  Nově jsou stanoveny úřední hodiny pouze v pondělí od 8:00 do 10:00 hodin.
V případě, že Vaše osobní návštěva na VŠTE není nezbytně nutná, využijte prosím e-mailovou komunikaci, či telefonický kontakt – viz níže.
Studijní oddělení: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz, tel:  770 101 262
Centrum celoživotního vzdělávání : ccv@mail.vstecb.cz

 

12. 3. 2020

Vydaný dokument – Pokyn rektora č. 2 v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/pokyn_rektora/pokyn_rektora_c_2_v_souvislosti_s_sirenim_koronaviru_covid-19/

 

10. 3. 2020

Rektor ruší veškerou kontaktní výuku konanou na VŠTE s účinností ode dne 11. 3. 2020 v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, čj. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

Vydaný dokument – Aktuální Pokyn rektora ke zrušení výuky v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/pokyn_rektora/pokyn_rektora_c_1_ke_zruseni_vyuky_v_souvislosti_s_sirenim_koronaviru_covid-19/

 

Odkazy na důležité weby:

 

10. 3. 2020

Z důvodu nařízení vlády ohledně konání akcí nad 100 lidí, se Reprezentační ples VŠTE odkládá na neurčito.