Přejít na hlavní obsah

Informačně poradenské centrum pod vedením paní ing. Rowland uspořádalo Zaškolovací seminář na téma „Jazyky bez bariér“.

Na akademické půdě Vysoké školy technické a ekonomické jsme měli možnost přivítat autorku počítačového programu „Jazyky bez bariér“ paní ing. Dagmar Rýdlovou.

Rovněž jsme uvítali akademické pracovníky z Katedry cizích jazyků, kteří jsou pro nás významným zdrojem podpory, zavítali mezi nás také hosté z řad studentů.

Seminář se uskutečnil dne 24. 5. 2016 a jeho prostřednictvím bylo možné si vyzkoušet využití zmíněného programu a zpřístupnit tímto jazykovou výuku studentům s dyslexií.

V úvodní části semináře si akademičtí pracovníci na vlastní kůži zkusili, co znamená být dyslektikem. Potíže se čtením jim působil technicky zaměřený text, který byl nestandardně poškozený. I když se jednalo pouze o krátkou dobu, pocity i situaci vnímali jako tíživou. K dokreslení situace pomohlo též video, porovnávaly se zde oční mikro pohyby dítěte s dyslexií a bez dyslexie

Zaškolovací seminář probíhal ukázkami bezbariérových výukových materiálů pro děti s dyslexií ve veřejné on-line knihovně. Následovalo vytvoření účastníky vlastního vzorku výukového materiálu s mluveným a psaným anglickým jazykem a německým jazykem, doplněným ilustračními obrázky prostřednictvím editoru/plniče. Důležité bylo vyzkoušení browseru/prohlížeče, který obsahuje speciální metodické hry a funkce pro kompenzaci dyslektických potíží.

Cílem této zajímavé akce je vytvoření prvního balíčku výukových materiálů v bezbariérové formě.

„Stane se neviditelný hendikep pro nás viditelným hendikepem?“