Přejít na hlavní obsah

Po třech letech příprav začala dnes na českobudějovickém Výstavišti unikátní interaktivní výstava o vzniku a vývoji vesmíru nazvaná CERN Accelerating Science. Do města, které se tak stalo po Varšavě teprve druhým ve střední Evropě, kde je k vidění, se dostala díky organizaci CERN, Jihočeskému kraji a také VŠTE. To její rektor Marek Vochozka při zahájení také rád připomněl. „Věřím, že se tu pro technické obory nebo dokonce vědu nadchne hodně dětí a mládeže. Tím by se naplnil i jeden z cílů, proč jsme od počátku u organizace akce byli,“ uvedl.

Studenti VŠTE také patří mezi průvodce výstavy. Součástí jejich odborné přípravy byla rovněž návštěva Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) v Ženevě.

Návštěvníci pavilonu B4 tak mají až do 10. ledna 2017 jedinečnou možnost seznámit se s nejnovějšími vědeckými objevy, zjistit, jak vzniká hmota, z čeho jsou tvořeny planety a hvězdy nebo jak funguje urychlovač částic. V mlžné komoře spatří stopy kosmického záření a seznámí se s nejvýznamnějšími objevy, na nichž se podíleli i čeští vědci.

Výstava je sice určena pro děti od 12 let, které se interaktivní formou seznámí s prací částicových fyziků, ale bezesporu zaujme i mnohem širší vrstvy návštěvníků. Zatímco pro školáky organizátoři připravili hodinové dopolední bloky, aby měli čas si expozici v klidu projít a užít si ji, pro veřejnost jsou určeny víkendy nebo všední odpoledne od 15 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Školní skupiny si musí čas předem zarezervovat.

„Nápad k jejímu pořádání se zrodil na konferenci o přibližování vědy studentům organizované Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu,“ řekl René Příhoda, který jako vedoucí bruselské kanceláře Jihočeského kraje celou akci inicioval. Kontaktoval pak Vojtěcha Stehela, ředitele Projektového a inovačního centra VŠTE, který na setkání v roce 2013 vzpomíná takto:

„Pamatuji si na jednání, kde pan Příhoda vyřknul poprvé myšlenku, která mě opravdu nadchla, protože CERN je nejlepší pracoviště částicové fyziky na světě. Zkoumají na něm temnou hmotu, nové částice a mnoho dalšího. Představa, že budeme pořádat unikátní výstavu s touto institucí, která v Česku ještě nebyla, byla skvělá. Podmínkou však bylo, že se k žádosti s Jihočeským krajem musíme připojit velmi rychle. Takřka přes noc jsme zpracovali několika stránkový dokument, proč by výstava na toto téma měla být právě v Českých Budějovicích. Argumentovali jsme především technickým vzděláváním a jeho potřebou v regionu, stejně tak i podporou na úrovni Jihočeského kraje, ministerstva průmyslu a ministerstva školství. Když jsem okolo třetí hodiny ranní dokument odesílal, ani jsem nedoufal, že by to mohlo vyjít – termín jsem však dodržel. O pár měsíců později, ale však přišla zasloužená odměna, ve kterou doufal málokdo.“

A výsledek je nyní k vidění na Výstavišti České Budějovice.