Výběrové řízení výzkumného pracovníka na Ústav technicko-technologický

START:
7. 6. 2018
v souladu s vnitřním předpisem, Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Č.j: MSMT//28266/2017 ze dne 17. 10. 2017, doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, vyhlašuje
Výběrové řízení výzkumného pracovníka na Ústav technicko-technologický
Realizováno v rámci projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na VŠTE
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499
Požadavky
• Občanská a morální bezúhonnost
• Praxe a zkušenosti s výzkumnou činností v oblasti materiálů ve stavebnictví
• Velmi dobrá znalost anglického jazyka s ohledem na řešenou výzkumnou oblast
• Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce
• Být post-dokem dle definice, popřípadě získaný titul, který odpovídá úrovni 8 ISCED (International Standard Classification of Education)
• Být zahraničním výzkumným pracovníkem (působení za 2 roky z posledních 3 let mimo území ČR).
• Prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (Odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review).
Náplň práce:
• Výzkumný pracovník v rámci projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na VŠTE, reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499
• Výzkum v oblasti nespecifikovaného materiálu ve stavebnictví, práce v laboratoři, rešeršní a analytická činnost
• Analytická činnost v oboru environmentálních technologií
• Posuzování techno-ekonomicky získaných poznatků
• Spolupráce při přípravě odborných publikací pro danou oblast výzkumu
Co nabízíme:
• Hrubá mzda ve výši 64 000,- Kč/měsíčně (přibližně 2 530 euro/měsíčně)
• 100% úvazek po dobu určitou 6 měsíců
• Práce v týmu s odborníky na danou oblast výzkumu
• Příjemné pracovní prostředí
• 3 týdne dovolené
• Příspěvek na stravu
• Možnost další spolupráce
Požadované dokumenty:
• Profesní životopis v anglickém jazyce s odkazem na publikační činnost
• Kopie diplomu Ph.D. v anglickém jazyce
• Přehled publikační činnosti včetně realizovaného výzkumu
• Doklady (platný výpis z rejstříku trestů, ověřené kopie o dosaženém vysokoškolském vzdělání, o dosažených vědeckých hodnostech, akademicko-pedagogických a akademických titulech)
• Vyplněný formulář přihlášky
Předpokládaný termín nástupu: Dohodou
V případě zájmu kontaktujte
Jméno: Ing. Irena Hvoždová
Funkce: Referentka zástupce ředitele pro tvůrčí činnost
e-mail: hvozdova@mail.vstecb.cz