Přejít na hlavní obsah

START:
16. 7. 2014

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 16. července 2014

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) získala certifikát ISO 9001 pro systém managementu kvality. Zařadila se tak mezi nepočetnou skupinu tuzemských vysokých škol, které prošly podobnou certifikací nezávislých auditorských společností. V tomto případě CQS Praha.

„Certifikace systému managementu kvality podle norem ISO není v našem vysokém školství příliš rozšířena. Dokonce bych řekl, že zde jde spíš o ojedinělost. My v ní ale vidíme jednu z cest, jak dál zdokonalovat svou práci a chod školy,“ říká její rektor Marek Vochozka.

Podle Josefa Veselého, vedoucího auditorského týmu CQS je v globalizované společnosti důvěryhodnost organizací a firem jedním z klíčových ukazatelů. „Důvěryhodnost má ale řadu aspektů a není snadné se o ní přesvědčit, získat o ní potřebné informace,“ říká Veselý. Proto certifikaci systému managementu pokládá za jedno z takových svědectví, neboť má svůj řád, kterým je mezinárodní standard ISO 9001 se seznamem požadavků. Výstupem je svědectví o shodě přístupů k řízení školy s obvyklými světovými standardy, shrnutými v této normě a případná doporučení pro další zlepšování.

Podle Jiřího Máchy z oddělení strategie, inovací a kvality VŠTE je certifikace postavena na procesním přístupu a řízení organizace podle cílů. „To je plně v souladu s budovaným systémem řízení Excellent top manager systém, který u nás máme,“ zdůrazňuje. Připouští, že samotná certifikace otevřela také řadu dalších problematik a oblastí, v nichž se může celkový řídicí systém školy zkvalitnit. Do něho je zapojeno nejen vrcholové vedení, ale i nižší články řízení, včetně akademických pracovníků.

„Důležité je, že certifikovaný systém řízení podléhá každoročnímu auditu dozorového orgánu. Současné procesy a principy řízení se tedy musí trvale kultivovat,“ dodává Mácha. Očekává přitom, že se certifikační proces pozitivně odrazí na pracovním i sociálním klimatu školy a ve výsledku přispěje ke zkvalitnění služeb, které škola poskytuje studentům a spolupracujícím institucím.

Certifikace vysoké školy je tedy nepochybně významným svědectvím o kvalitě procesů, které provozuje, a podporuje neustálé zlepšování. Kvalitní procesy jsou pak důležitým předpokladem i pro kvalitu služeb, které škola poskytuje.

„V dnešní poměrně tvrdé soutěži mezi úspěšnými vysokými školami má tedy držitel certifikátu systému managementu kvality určitou konkurenční výhodu,“ uzavřel Josef Veselý.