Přejít na hlavní obsah

Na technické univerzitě v Liberci na XI. ročníku konference „Vysokoškolské studium bez bariér“ představili Bc. Jana Hůlková a Mgr. Daniel Raušer software „Jazyky bez bariér“.

V letošním zimním semestru akademického roku 2016 – 2017 mají studenti z Technicko-technologického ústavu z Katedry dopravy a logistiky poprvé možnost získat opory ke studiu angličtiny v přehledné multimediální formě. Jedná se o softwarové řešení pro studenty se specifickou poruchou učení a s poruchou autistického spektra.

Důvodem k vypracování těchto výukových materiálů je snaha ze strany vyučujícího srozumitelně zpřístupnit studentkám a studentům jím vybranou slovní zásobu, která je obsažena v jednotlivých kapitolách předepsané jednojazyčné učebnice a postupně probírána v dvouhodinových seminářích. Vzhledem k jisté náročnosti této specifické dopravní terminologie je pro studentky a studenty důležité její správné pochopení a osvojení si nejen pro úspěšné absolvování předmětu, ale především pro její používání v oborové praxi.

Jedním z klíčových přínosů je efektivní sdílení elektronických učebních materiálů. V současné době se snažíme dosáhnout stavu plného pokrytí v bakalářské prezenční formě, oboru Technologie dopravy a přepravy se specializací na Logistické technologie, v předmětu Anglický jazyk pro dopravu 2.

Naší vizí do budoucna je usilovat o to, aby cizí jazyky v jednotlivých studijních oborech byly studentům se specifickými potřebami přístupné v bezbariérové formě.