VŠTE otevře Čínské centrum. Jeho partnerem bude Henanská univerzita

Podpisem memoranda o spolupráci, jejíž součástí bude i otevření Čínského centra na VŠTE, skončila dnes návštěva Lou Yuangonga, prezidenta Henanské univerzity na Vysoké .škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE).

Memorandum stanovuje počty akademiků a studentů, které si už od nového akademického roku školy vymění, vznik společných programů pro studenty bakalářských a magisterských oborů v každém státě a také zaměření výzkumných projektů. Zahrnuje také otevření Čínského centra, na jehož vzniku se bude Henanská univerzita významně finančně podílet. To se stane organizační složkou VŠTE a půjde o společenské a vzdělávací centrum, které nebude služby poskytovat pouze studentům a vyučujícím, ale v regionu se zaměří i na propagaci čínské kultury a jazyka, a podporu obchodních vztahů a podnikání.

„Memorandum je svým pojetím a rozsahem mimořádné. Jeho význam ilustruje i to, že prezident Lou Yuangong k nám vážil cestu z Polska, kde byl s delegací vlády provincie Henan,“ uvedl Marek Vochozka, rektor VŠTE. Ten pokládá mezinárodní aktivity za jednou z priorit školy, neboť umožňují přípravu studentů pro evropský a světový trh práce. „Současně nám to ale poskytuje podněty pro integraci nových vzdělávacích trendů, ať už jde o obsah, formy a výukové metody,“ dodal rektor.

Škola v září otevře novou specializaci Čínské trhy, na níž bude v anglickém programu přednášet i profesor ekonomie Lunan Jiang a jeho manželka, rovněž ekonomka, přicházející právě z Henananské univerzity. Ta s více než 60 tisíci studenty, patří mezi přední čínské vysoké školy se silnou tradicí výuky technických a ekonomických předmětů. „Dlouhodobým cílem jsou společné programy s International Business School, což je samostatná fakulta Henanské univerzity, rozvíjející společenské a ekonomické projekty také s univerzitami v USA,“ doplnil rektor.

Samotná provincie Henan (Che-nan), ležící ve střední Číně, je považována za kolébku čínské civilizace, a dnes je s více než 100 miliony obyvatel nejlidnatější v zemi. Jejím partnerem je rovněž Jihočeský kraj, jehož představitelé ji spolu se zástupci podnikatelů a škol loni navštívili. Právě při této příležitosti byly tehdy navázány první kontakty mezi VŠTE a Henanskou univerzitou.

Článek vyšel např v: