VŠTE má první magisterské studium. Staly se jím Logistické technologie

START:
18. 3. 2014

České Budějovice, 18. března 2014 

Historicky prvním magisterským oborem, který se bude studovat na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích se staly Logistické technologie. V listopadu 2013 o tom rozhodla Akreditační komise, nyní v březnu souhlas udělilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Dvouletý navazující obor v prezenční a kombinované formě se pro zájemce s ukončeným bakalářským vzděláním otevře letos v září. Přijímací řízení je již vyhlášeno a trvá od 7. března do 16. května. V prvním roce bude v ročníku 45 studentů, tedy celkem 90 v obou formách. Výhledově pak až 300 v ročníku.

Pro nejmladší veřejnou vysokou školu v zemi, založenou v roce 2006. jde o přelomovou událost, neboť dosud měla akreditované pouze bakalářské obory.

„O získání magisterské akreditace pro jeden z našich klíčových technických oborů jsme velmi stáli. Jako polytechnicky, profesně orientovanou, na region zaměřenou vysokou školu, nás to  posune opět výš. Neustále pracujeme na kvalitě našich oborů. Zlepšujeme tvůrčí činnost a rozvíjíme spolupráci s podniky. Nejdůležitější však je kvalitní personální zajištění oboru. V této souvislosti musím dodat, že již nyní máme dostačující počet profesorů a docentů, nejen pro bakalářskou, ale i magisterskou akreditaci i v jiných oborech. Proto ani netajíme, že našim cílem je získat magisterskou akreditaci i pro další obory, ať už ve strojírenství nebo ve stavebnictví,“ říká Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Nový magisterský obor, který zastřešuje Katedra dopravy a logistiky, reaguje na poptávku trhu po odbornících, schopných projektovat zbožové, peněžní a informační toky. Tedy schopných strategicky projektovat celý dodavatelský řetězec nejen ve výrobě, ale i dalších odvětvích.

„Všechny tržní subjekty spojuje jeden cíl, a tím je úspěch na trhu. A ten je podmíněn vysokou úrovní zákaznického servisu a optimalizací nákladů. Logistika se tedy stala jednou z hlavních priorit hospodářského a společenského rozvoje státu a regionů. Je pilířem koncepčního plánování třeba investic,“ vysvětluje Rudolf Kampf, vedoucí Katedry dopravy a logistiky a garant oboru. Ten je také členem vědecké rady ministra dopravy a členem expertního týmu Ministerstva dopravy ČR pro logistiku. Na katedře se dosud vyučoval bakalářský obor Technologie dopravy a přepravy.

„Pro naše studenty to je skvělá zpráva. Umožní jim pokračovat v magisterském studiu v prostředí, které znají. Zároveň tuto možnost dostávají i další zájemci, mající dokončené bakalářské vzdělání,“ říká Lenka Hrušková, prorektorka pro studium a pedagogickou činnost. Takovou možnost uvítal třeba Emil Čadek, který na VŠTE studuje Ekonomiku podniku se specializací Management dopravy a přepravy. „Přemýšlel jsem, kde bych ve studiu pokračoval, a když se teď objevila taková možnost na naší škole, rád ji využiju,“ uvedl.

Podle Ludmily Opekarové, prorektorky pro praxe a vnější vztahy, jedním z důležitých kritérií pro získání akreditace byla garantovaná spolupráce s firemní sférou a účast odborníků z praxe ve výuce. I ti jsou zárukou, že obor bude kvalitní po všech stránkách. „Podobně ale postupujeme i v bakalářských oborech, protože tříměsíční praxe studentů a jejich spolupráce s firmami už během studia patří mezi naše priority. A velmi nás těší, že u řady firem nacházíme pochopení,“ uvedla Ludmila Opekarová.

***

VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a letos na ní působí na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management.