Přejít na hlavní obsah

START:
18. 3. 2020

Volno? Kdeže, v čase karantény se na VŠTE učí bezkontaktně

Naše škola je sice kvůli epidemiologické situaci v zemi už přes týden uzavřena, její posluchači ale zcela volno nemají. Kontaktní výuku pouze nahradila ta bezkontaktní. „Nemáme s tím problém, neboť velký podíl výuky je na vysoké škole obecně založen na samostudiu,“ říká Lukáš Polanecký, ředitel útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání.

Jak taková bezkontaktní výuka vypadá?

Jedná se v podstatě o samostudium. Studenti od svých vyučujících dostávají zadání přes informační systém školy. Jde o úkoly, projekty, seminární práce, které jsou povinni zpracovat, nastudovat a osvojit si. Díky on-line výuce mají se svým vyučujícím kontakt přes e-mail nebo platformy jako je skype, viber nebo whats app a mohou s ním úkoly konzultovat. Využít lze i videokonferenci pomoci skype, který má pod svým účtem u Microsoftu k dispozici každý zaměstnanec a student VŠTE. Povinnosti posluchačů školy se tedy opatřením o zrušení kontaktní výuky nemění.

Jak to v praxi probíhá?

Abych nechodil daleko, zůstanu u svého předmětu Nákup a řízení zásob, který učím v rámci studijního programu Ekonomika a management. Přes informační systém školy studentům dávám každý týden zadání, které mají zpracovat a stejnou cestou ho odevzdat do určeného termínu ke kontrole. Každý týden proto, aby bylo jasné, co mají nastudovat, a vše bylo v souladu s anotací předmětu. K dispozici mají povinnou a doporučenou literaturu, studijní opory a výukové materiály, které pro ně tvořím.

Kdo je do on-line výuky zapojen?

Na VŠTE to jsou všechny ústavy a jejich katedry. Zde se nic nemění ani v době standardní kontaktní výuky, neboť velký podíl studia je na vysoké škole obecně založen na samostudiu. Princip prostě zůstává stejný.

Kdy studenty čekají zkoušky?

Termíny zkoušek nejsou zatím aktuální, ale předpokládáme, že zkouškové období bude probíhat řádně podle harmonogramu akademického roku. Samozřejmě se zamýšlíme i nad tím, jak postupovat, kdyby současná epidemiologická omezení zasáhla až do zkouškového období, tedy do období od 18. května.

Co dělají zaměstnanci školy? Chodí do práce?

Chodí tak, jak jim to jejich rodinná situace dovolí. Akademičtí pracovníci musí zajistit kromě detailnější přípravy výukových materiálů i větší objem konzultací po internetu a mailů. Nesmíme totiž zapomínat, že jsou uzavřené veřejné knihovny, tedy i knihovna VŠTE. To vše na vyučující klade větší nároky.

A co jednotlivá oddělení, jsou v provozu?

Třeba Studijní oddělení musí zabezpečit fungování infolinky a udržovat informovanost studentů na požadované úrovni. A protože stále běží přijímací řízení, musí také komunikovat s uchazeči o studium. Ekonomický úsek zase musí plnit úkoly a termíny vůči státní správě, musí fungovat podatelna. Je nám svěřen výkon státní správy a není tedy možné tyto funkce školy omezit. Přesto, pokud je to nutné, například při péči o rodinné příslušníky, a povaha práce to dovoluje, lze pracovat z domova. Své povinnosti si ale každý musíme plnit, aby byl chod školy zajištěn.