Přejít na hlavní obsah

Ve dnech 10. – 13. 5. 2016 se na pražském PVA EXPO LETŇANY konalo několik veletrhů, mezi nimi také veletrh FOR INDUSTRY – 15. mezinárodní veletrh strojírenských technologií.

Ústav technicko-technologický z naší školy patřil mezi vystavovatele tohoto veletrhu. Důvodem účasti našeho ústavu byla nejen prezentace školy jako takové, ale zároveň i navázání nové či prohloubení stávající spolupráce s aplikační sférou.

Na veletrhu vystavovaly vysoké školy z celé ČR, které se zaměřují na oblast strojírenství a logistiky, ale především se zde prezentovaly firmy se svými výrobky a službami. K vidění zde byly úzce specializované strojírenské firmy, jejich přístroje, technologie, výrobní postupy a samotné produkty. Náš ústav se zde prezentoval jako poskytovatel znalostí, který je schopen nabídnout jejich transfer z vědecko-výzkumných činností do aplikační sféry, ale také jako poskytovatel budoucí pracovní síly – kvalitních absolventů v oblasti strojírenství, dopravy nebo stavebnictví.

Každý den veletrhu byl přítomen jeden vybraný zástupce z konkrétní katedry ústavu, tedy z Katedry strojírenství, z Katedry stavebnictví, z Katedry informatiky a přírodních věd a samozřejmě také z Katedry dopravy a logistiky. Díky těmto odborníkům byly navázány vztahy z oblasti vědy, výzkumu a konzultačních činností ze strany našeho ústavu, v neposlední řadě byl podchycen zájem specializovaných firem rozšířit přístrojové vybavení Centrálních laboratoří VŠTE. U firem též byla vysoká poptávka po našich absolventech a byly poskytnuty možnosti odborných praxí pro naše studenty. Veletrh navštívili také studenti středních škol se zájmem o studium na vysoké škole či zaměstnání.

Účastí na veletrhu se VŠTE dostala do širšího povědomí mnoha firem, vysokých škol a potenciálních studentů. Nové kontakty nám přinesou kvalitní partnery pro budoucí spolupráci na úrovni vědy a výzkumu, dále partnery pro projektovou činnost a poskytovatele odborné praxe, či budoucí zaměstnavatele našich absolventů.