Středoškoláci z Čech a Rakouska na VŠTE ukázali, jak nejlépe nastartovat firmu

START:
23. 5. 2018

Tři školské týmy z Čech a Rakouska se zúčastnily mezinárodní studentské přehlídky Nastartuj svoji firmu, která se na naší škole konala 14. a 15. května 2018. Své reálné a fiktivní firmy představili žáci středních škol BHAK a HTL Freistadt a GEU Kaplice.

Mladí „majitelé“ tak mohli představit svůj podnikatelský záměr a podělit se o zkušenosti, jak firmu zakládali, vedou či chtějí vést. Pro skutečný podnikatelský život to může být velmi dobrá zkušenost. Soutěž uspořádala Katedra managementu Ústavu podnikové strategie. V roli porotců se objevili zástupci Jihočeské hospodářské komory, Jihočeského vědeckotechnického parku a podnikatelů. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Interreg Rakousko-česká přeshraniční spolupráce.