Přejít na hlavní obsah

Dne 12. 5. 2016 proběhla v prostorách Informačně poradenského centra akce Se Studenty – Pro Studenty.

V měsíci dubnu zakoupilo IPC software Claro-Read. Tento program je určen lidem, kteří mají potíže při čtení a psaní. ClaroRead čte zobrazený text syntetickým hlasem, zároveň čtený text na obrazovce zvýrazňuje, a propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova. Software je možné zapůjčit studentům na USB.

Dobrovolník z řad studentů poskytl spolužákům informační servis, pomohl s propagací, dal jim možnost zdokonalit své schopnosti a zkušenosti. V průběhu našeho setkání si studenti mohli vyzkoušet na svém notebooku zmíněný software, argumentovat a diskutovat o zvoleném řešení a konfrontovat se s názory a svými zkušenostmi.

V současné době bohužel dochází k nerespektování specifických potřeb studentů se zdravotním postižením, které vyplývá buď z neznalosti odlišení charakterizující zdravotní postižení nebo z nedostatků zkušeností v přímém sociálním kontaktu. Mezi naše další cíle v Informačně poradenském centru patří komunikace a spolupráce mezi všemi studenty.

Oceňujeme, že se našel někdo, kdo ochotně poskytl radu a podal pomocnou ruku, tímto patří studentu Václavu Kubákovi naše poděkování.

Věříme, že se díky úspěchu, který u studentů tato akce zaznamenala, podaří zrealizovat další zamýšlené projekty a usnadní studentům se specifickými vzdělávacími potřebami studium na VŠTE. V Informačně poradenském centru rádi přivítáme další studenty, kteří mají zájem o dobrovolnou práci.

Hledáme cesty, které vedou ke vzájemnému porozumění, toleranci a respektu.

„Americký novinář Sam Levenson řekl, že máme dvě ruce: jednu pro sebe a druhou pro pomoc ostatním“.