Přejít na hlavní obsah

START:
7. 6. 2019

Krajský úřad Jihočeského kraje připravil na začátek června dvoudenní jednání Řídícího výboru  Jihočeského paktu zaměstnanosti. Setkání odborníků z jihočeských institucí a firem,  které se aktivně podílejí na politice zaměstnanosti v regionu, se zúčastnil rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích profesor Marek Vochozka (na snímku).

Zabývali jsme se několika klíčovými tématy. Mezi nejdůležitější patřila podpora zaměstnanosti osob ve věkové kategorii  55+, projekt Predikce potřeb trhu práce a Smart akcelerátor v Jihočeském kraji. V diskusi jsme otevřeli  další témata jako organizaci výstavy Vzdělání a řemeslo a hovořili jsme o problému věkové struktury pracovníků v zemědělství. Věnovali jsme se též dosavadnímu působení paktu zaměstnanosti v Jihočeském kraji a jeho srovnání s výsledky ostatních krajů. Je pozitivní, že v přímém srovnání obstál  Jihočeský pakt zaměstnanosti velmi dobře – je aktivní, řeší problémy a vnímáme ho jako přínosný pro náš kraj a pozitivní vývoj na regionálním trhu práce,“ uvedl po jednání rektor VŠTE Marek Vochozka