Přejít na hlavní obsah

START:
11. 1. 2019

(Docent) Marek Vochozka (1976), rektor naší školy, je od 5. prosince profesorem. Nejvyšší vědecko-pedagogický titul mu udělil prezident Miloš Zeman na návrh vědecké rady Vysokého učení technického v Brně v oboru Ekonomika a management. Jmenovací dekret převzal z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 18. prosince.

„Pro mne to znamená završení jedné dílčí etapy profesního života, který tímto samozřejmě nekončí. Naopak, plně si uvědomuji svůj závazek vůči naší vysoké škole a vůči svým kolegům. Chci se ještě více zaměřit na podporu mladších a začínajících akademických pracovníků VŠTE.“ říká profesor Vochozka, jenž se ve své práci zabývá využitím umělé inteligence podnikové ekonomice a v podnikových financích. Právě v umělé inteligenci vidí nástroj k optimalizaci podnikových procesů, zefektivnění chodu podniku a eliminaci podnikatelských rizik.

V čele naší školy je od konce března 2009, kdy ho Akademický senát pověřil vedením místo odvolaného rektora. V prosinci 2012 byl pak prezidentem Klausem jmenován řádným rektorem. Funkce se ujal 1. 1. 2013. Druhé funkční období začal v lednu 2017, poté so ho zvolil Akademický senát školy a koncem listopadu 2016 jmenoval prezident Zeman. Končí mu 31. prosince 2020.

„Na konci roku 2020 bych chtěl svému nástupci předávat ve všech oblastech silnou univerzitu respektovanou doma i v zahraničí,“ uvedl Marek Vochozka.

Ekonomiku studoval nejprve na Jihočeského univerzitě v Českých Budějovicích. Pokračoval na pražské VŠE, kde působil jako asistent na Fakultě podnikohospodářské a v roce 2008 získal vědecký titul Ph.D. Na naší školu nastoupil v roce 2008 jako odborný asistent Katedry ekonomiky a managementu. V roce získal titul docent. Jako akademik se věnuje ekonomice podniku, podnikovým financím a znalectví v oboru ekonomika. V tomto oboru je rovněž soudním znalcem. Je autorem řady vědeckých publikací a několika knih věnovaných podnikové ekonomice a podnikovým financím. Od dubna 2015 je členem Kontrolní rady Technologické agentury ČR, do níž ho zvolila Poslanecká sněmovna.