Přejít na hlavní obsah

START:
2. 3. 2020

Z důvodu aktuální situace ohledně šíření koronaviru COVID-19 se Mezinárodní technická olympiáda odkládá na neurčito!

 

7. ročník „Mezinárodní technické olympiády při VŠTE“se uskuteční 26. března 2020 v prostorách SPŠ Tábor pod záštitou:

  • prof. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D. – rektora VŠTE České Budějovice
  •  České strojnické společnosti, sekce Strojírenské technologie při VŠTE
  • Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie pri ZSVTS

Jedná se o soutěž jednotlivců a soutěžních týmů základních škol, středních škol nebo gymnázií organizovanou VŠTE v Českých Budějovicích ve spolupráci se SPŠ Tábor.

Škola může vyslat několik soutěžících nebo soutěžních týmů. Soutěžící nebo soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy. Práci musí vytvořit žák nebo skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích kromě možnosti konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytne možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Sekce:

  1. Sekce středních škol – funkční modely, které jsou fyzicky přítomny nebo které je možné předvést ve video příspěvku (vzhledem k jejich rozměrům není možná jejich přítomnost – předem domluvit s organizátory) nebo prezentace prací
  2. Sekce základních škol – prezentace modelů nebo prezentace prací

Každý soutěžící nebo soutěžní tým zpracuje projekt – technický popis produktu příp. poster.
Forma projektu může být stejná jako ročníkový projekt na Vaší škole.
Poster má za cíl představit práci a po celou dobu trvání soutěže bude vystaven v prostorách SPŠ Tábor.
Základní školy jenom odprezentují svoji práci.

Hodnocení:

Hodnoceny budou projekty, poster, prezentace a kvalita předvedeného modelu.

Vyplněnou přihlášku a soutěžní práce podávat do 20. 03. 2020 k rukám:

Prezentace, vyhodnocení a ocenění prací proběhne v prostorách SPŠ Tábor dne 26. 3 2020 od 9,00 hod.

Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými dary.