Přejít na hlavní obsah

První absolventi převzali titul Ing. za technický obor. Škola Zlatou medailí ocenila Jiřího Zimolu a Jana Váchala

Prvních 31 absolventů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) dnes při slavnostních promocích převzalo titul Inženýr (Ing.) po ukončení dvouletého magisterského studijního oboru Logistické technologie. Ten úspěšně zakončilo celkem 40 studentů. Ti se tak stali historicky prvními absolventy „inženýrského“ technického oboru v Jihočeském kraji. Žádná jiná vysoká škola se zde totiž na […]

Nové laboratoře významně zkvalitní výuku a výzkum

Dosud na zhruba 65 milionů korun vyšel naší školu dnes otevřený komplex nových laboratoří pro strojní, stavební i dopravní obory. Za stavební část škola zaplatila 43 milionů a za stroje, zařízení, počítače a další vybavení zatím 22 milionů korun. Stavba objektu začala v prosinci 2014 a škola ho hradila z vlastních prostředků, tedy bez dotací. […]

Středoškoláci hráli O pohár rektora VŠTE

Roudné / Druhý ročník fotbalového turnaje O pohár rektora VŠTE, určený žákům středním technických škol, se odehrál v pondělí na E.ON Stadionu Malše Roudné. Podobně jako v minulém ročníku vzešel vítěz z jihočeské metropole. Po loňském prvenství „domácí“ VŠTE se tentokrát ze šestice školních mužstev zaslouženě radovali studenti českobudějovické SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické. Ti ve finále porazili […]

Cesta do Cernu nadchla nejen studenty. Byla přípravou na zářijovou výstavu

Málo kdy se taková příležitost naskytne, protože Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) se nenavštěvuje každý den. Dvacítka studentů naší školy proto cestu do švýcarské Ženevy, kde centrum, založené už v roce 1954 sídlí, ráda vážila. Stalo se tak v pátek 10. června a vedle dvou akademických pracovníků je […]

Účast Ústavu technicko-technologického na veletrhu FOR INDUSTRY 2016

Ve dnech 10. – 13. 5. 2016 se na pražském PVA EXPO LETŇANY konalo několik veletrhů, mezi nimi také veletrh FOR INDUSTRY – 15. mezinárodní veletrh strojírenských technologií. Ústav technicko-technologický z naší školy patřil mezi vystavovatele tohoto veletrhu. Důvodem účasti našeho ústavu byla nejen prezentace školy jako takové, ale zároveň i navázání nové či prohloubení […]

Naše škola se připojila k Jihočeskému paktu zaměstnanosti

Naše škola se stala jedním ze zakladatelů Jihočeského paktu zaměstnanosti, jehož zakládací dokumenty byly dnes podepsány na Krajském úřadě Jihočeského kraje. „Jde o první krok ke sladění nabídky a poptávky na jihočeském trhu práce, v němž má střední a vysoké školství nezastupitelné místo,“ vysvětluje rektor docent Marek Vochozka, který školu zastupoval. V kraji totiž stále chybí […]

Zaškolovací seminář „Jazyky bez bariér“

Informačně poradenské centrum pod vedením paní ing. Rowland uspořádalo Zaškolovací seminář na téma „Jazyky bez bariér“. Na akademické půdě Vysoké školy technické a ekonomické jsme měli možnost přivítat autorku počítačového programu „Jazyky bez bariér“ paní ing. Dagmar Rýdlovou. Rovněž jsme uvítali akademické pracovníky z Katedry cizích jazyků, kteří jsou pro nás významným zdrojem podpory, zavítali […]

Se Studenty – Pro Studenty

Dne 12. 5. 2016 proběhla v prostorách Informačně poradenského centra akce Se Studenty – Pro Studenty. V měsíci dubnu zakoupilo IPC software Claro-Read. Tento program je určen lidem, kteří mají potíže při čtení a psaní. ClaroRead čte zobrazený text syntetickým hlasem, zároveň čtený text na obrazovce zvýrazňuje, a propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova. […]