Návštěva čínské delegace

START:
13. 5. 2019

Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích dnes navštívila patnáctičlenná skupina podnikatelů z dvoumilionového  města Lou  –  Jiang v čínské provincii S´ čchuan (Sečuán). Prorektor VŠTE Vojtěch Stehel seznámil zástupce česko-sečuánského podnikatelského inkubátoru se studijními programy a vědecko-výzkumným zázemím jediné techniky v regionu. Podnikatelé si prohlédli v moderním kampusu VŠTE v českobudějovické Okružní ulici laboratoře pro výzkum a výuku v oblasti strojírenství, dopravy a logistiky, stavitelství a další zázemí školy, kde v současnosti studuje vedle více než čtyř tisíc českých a zahraničních studentů i několik desítek studentů z Číny. Zajímali se o možnosti výměny studentů, stáží čínských studentů u nás a prohloubení spolupráce v oblasti výuky a  praxí. Podnikatelé kvitovali právě systém praxí a spolupráce školy s podniky a firmami nejen v jihočeském regionu, uplatnění absolventů VŠTE na trhu práce a přišli s několika projekty možné budoucí spolupráce.