Přejít na hlavní obsah

Naše škola se stala jedním ze zakladatelů Jihočeského paktu zaměstnanosti, jehož zakládací dokumenty byly dnes podepsány na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

„Jde o první krok ke sladění nabídky a poptávky na jihočeském trhu práce, v němž má střední a vysoké školství nezastupitelné místo,“ vysvětluje rektor docent Marek Vochozka, který školu zastupoval. V kraji totiž stále chybí kvalifikovaní zaměstnanci a vychovat je, připravit a nabídnout místním zaměstnavatelům, je také hlavní ambicí projektu. U jeho zrodu spolu s hejtmanem Jiřím Zimolou byli i zástupci zaměstnavatelů, vedoucí představitelé úřadů práce a rektoři místních vysokých škol.

„V době nízké nezaměstnanosti a rekordního počtu volných pracovních míst je pro firmy obtížné najít dobrého, kvalifikovaného zaměstnance,“ upozornil hejtman. Strategický dokument podle něj pojmenovává slabé stránky regionu v oblasti zaměstnanosti a hledá účinné cesty k jejich řešení. Jeho cílem je zamezit odlivu mozků, uspokojit poptávku zaměstnavatelů po technických či řemeslných oborech a podpořit zájemce o samostatné podnikání. Zároveň chce pomoci nalézt práci i lidem, na trhu práce znevýhodněným. Ať již jde o čerstvé absolventy, maminky po mateřské nebo lidi starší 50 let.

Podle rektora Marka Vochozky se tak podepsání paktu stalo prvním krokem k zajištění dostatečné nabídky vzdělání v zaměstnanecky atraktivních oborech, k účinné podpoře začínajících i stávajících podnikatelů a sladění pracovního života s rodinným. Výsledkem by neměl být rekordní počet volných pracovních míst, jako je tomu v kraji nyní, ale naopak dostatek kvalifikovaných zájemců o volná pracovní místa v regionu.