Přejít na hlavní obsah

START:
15. 2. 2019

Strojírenství, dopravu, stavitelství nebo ekonomiku včetně specializací jako je logistika, cestovní ruch nebo čínské trhy, mohou v pondělí 25. února blíže poznat zájemci o studium při Dnu otevřených.

Jediná jihočeská Technika představí studijní, výzkumné i volnočasové zázemí svého moderního kampusu v Okružní ulici ve třech blocích od 9, 11 a 13 hodin.

Na přednášky o možnostech studia vždy naváže prohlídka učeben, laboratoří, studentského klubu, menzy, knihovny či koleje. Maturanti si budou moci nanečisto vyplnit test svých studijních předpokladů, poznat tisk na 3D tiskárně a prohlédnout si další špičkové technické vybavení výzkumných a vývojových pracovišť. A také se v premiéře seznámit s koncepčními záměry na zřízení speciální laboratoře pro výuku předmětů podnikového managementu.

„Zájemcům o studium představíme školu se vším všudy – s možnostmi studia v zahraničí či praxí v předních firmách nebo příležitostmi sportovního vyžití v našem hokejovém či fotbalovém týmu. Škola prochází obrovským rozvojem i díky tomu, že je o naše absolventy mezi zaměstnavateli velký zájem,“ říká profesor Marek Vochozka, rektor naší školy.

V posledních letech stoupá hlavně počet studentů technických oborů jako je doprava, strojírenství, logistika či stavitelství. „Po roce 2006, kdy škola vznikla, dominovaly ekonomické obory. Dnes firmy hledají především techniky. Nové specializace, reagující na poptávku trhu a zaměstnavatelů, přitom zvyšují šance absolventů na uplatnění. Vychováváme je pro praxi, ne pro úřady práce,“ říká František Kotrba, vedoucí úseku vnějších vztahů. Změny se ale týkají i Katedry managementu, která reaguje na proměnu české ekonomiky a podstatně mění formy a obsah výuky předmětů. Inovuje ty klasické a zavádí nové.

Na naší škole studuje 4500 posluchačů ve dvou magisterských a šesti bakalářských oborech s řadou specializací. První kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 končí 30. dubna 2019.