Náš student obdržel Čestné uznání České agentury pro standardizaci

START:
13. 11. 2018

V úterý 16. října, při příležitosti oslav Světového dne technické normalizace, uspořádala Česká agentura pro standardizaci setkání spojené s předáváním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista a vyhlášení výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN.

Jedním z oceněných v soutěži o Nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN v kategorii bakalářské práce byl i náš student Bc. Vojtěch Zmek. Ten obdržel Čestné uznání za práci Porovnání návrhu kontaktního zateplovacího systému ETICS z hlediska požární bezpečnosti staveb s ohledem na aktualizaci normy ČSN 73-08-10 oproti původnímu znění.

Předmětem řešení bakalářské práce, jejíž vedoucí byla Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D., je problematika kontaktních zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti s návazností na aktualizaci normy ČSN 73-08-10 z července 2016. Řeší se zde požadavky na stavební materiály a konstrukce. Práce je zaměřena na zateplovací systémy na konkrétním objektu, kde se projeví odlišnosti normy ČSN 73-08-10 oproti původnímu znění. Práce vymezuje kontaktní zateplovací systém a jeho součásti v úzkém spojení s požární bezpečností, které jsou jednotlivě popsány.

Gratulujeme.