Přejít na hlavní obsah

START:
25. 9. 2018

Laboratoř materiálového výzkumu s vybavením za více než 10 milionů korun se stala nejvýznamnější hmotnou novinkou akademického roku 2018/19, který začal 24. 9. 2018 na naší škole. Budou se v ní vyvíjet nové materiály a zkoumat jejich vlastnosti či uplatnění. K tomu slouží moderní přístroje jako hmotnostní spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, termogravimetrická analýza nebo pyrolyzní reaktor.  Pracoviště sídlí v komplexu Centrálních laboratoří VŠTE pro strojní, stavební i dopravní obory. Ten byl otevřen v červnu 2016 a jeho stavba, vybavení, nástroje a technologie vyšly na 100 milionů Kč.

„Zkvalitňujeme tím nejen výuku studentů, ale posilujeme i výzkumný potenciál našich akademických pracovníků. I to je role veřejné vysoké školy, která se projeví v pomoci podnikům, které o naše zázemí a vědecký potenciál projeví zájem,“ říká rektor Marek Vochozka.

Do zimního semestru se na VŠTE zapsalo opět téměř 1200 nových vysokoškoláků, jimž výuka začne příští týden, stejně jako všem 4500 posluchačům bakalářských a magisterských oborů v prezenční a kombinované formě.

„Zájem o studium technických a ekonomických oborů nás těší, protože registrujeme i nadále nižší počet maturantů než v předešlých, demograficky početnějších, letech,“ uvedl prorektor Vojtěch Stehel. Přisuzuje ho hlavně nabízeným zajímavým oborům a jejich úzké vazbě na moderní trendy, zaváděné v průmyslu, stavebnictví a dopravě.

VŠTE od března usiluje o získání akreditace navazujícího magisterského programu Ekonomika podniku a management a má další plány. „Chceme rozšířit také nabídku bakalářských programů. Naším zájmem jsou i dvouoborová studia jako pedagogika a ekonomika či pedagogika a strojírenství,“ poodkryl některé z nich rektor. Ten chce zvýšit i podíl zahraničních studentů a posílit smluvní či specifický výzkum a rovněž společné projekty se školami z Rakouska a Bavorska. Celoživotní vzdělávání, které není součástí vysokoškolské výuky, má pak svou nabídku kurzů víc zaměřit na širokou veřejnost. „Vysoké školství má řadu rolí, a my si je uvědomujeme,“ dodal.

Škola proto také založila studentský hokejový tým Black Dogs, který si letos odbude premiéru v Evropské univerzitní hokejové lize (EUHL) a dál podporuje Šachovou akademii VŠTE. Do konce roku otevře také víceúčelové hřiště pro míčové sporty a hledá další prostředky na rozvoj infrastruktury pro sport i vědu.

Nový akademický rok začal i v novém objektu VŠTE v Nemanické ulici, kam přešla část výuky ekonomických programů, cizích jazyků a humanitních studií. K dispozici jsou zde veškeré služby a prostory pro celkem 500 osob, včetně učeben a přednáškového sálu. Technické obory strojírenství, doprava, logistika a stavebnictví, potřebující zázemí laboratoří, se tak budou dál rozvíjet v kampusu na Okružní, kde vedle dovybavování dalšími přístroji letos začne také příprava stavby jejich II. etapy.