Přejít na hlavní obsah

START:
29. 6. 2019

Dne 25. 06. 2019 v areálu Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) na Okružní proběhla závěrečná konference k projektu CLIL jako výuková strategie na vysoké škole. Jednalo se o konferenci pořádanou rakouským i českým projektovým týmem ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků. Za účasti více než 50 osob – zástupců českých i rakouských vysokých a středních škol i dalších vzdělávacích institucí, malých a středních podniků z Jihočeského kraje i Horního Rakouska institucí veřejné správy se uskutečnil bohatý program konference k projektu, kdy v dopolední sekci byli rakouským i českým projektovým týmem (PhDr. J. Gregor, Ph.D., Mag. Dr. M. Gaisch, V. Rammer, MA, a Mgr. L. Turinská) návštěvníci podrobně informováni o průběhu a výstupech projektu, zatímco v odpolední sekci byl vyhrazen čas pro zajímavé přednášky pozvaných hostů – odborníků na problematiku CLIL a inovace v oblasti jazykového vzdělávání. Na konferenci s příspěvkem vystoupila PaedDr. Ľubica Varečková, Ph.D. a Mgr. Věra Sládková z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, pozvání přijaly i kolegyně z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Eva Trumpešová-Rudolfová a Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová. Přednášky a následnou diskuzi si nenechal ujít ani děkan Fachhochschule Ober Österreich, Prof. Mag. Dr. Berthold Kerschbaumer. Prohlídka kampusu a laboratoří VŠTE, za kterou patří poděkování Katedře dopravy a logistiky a Katedře strojírenství, zaujala studenty Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné škola řemesel a služeb ve Strakonicích spolu s jejich vyučujícími a ředitelem školy, Ing. M. Pilečkem. Veškeré informace o projektu jsou dostupné na http://clil.vstecb.cz/aktuality-2/