Máme 489 nových absolventů!

START:
23. 7. 2018

Téměř 500 absolventů naší školy ukončilo studium bakalářských či magisterských oborů. Definitivní tečkou za studentským životem se staly promoce Ústavu technicko – technologického, zaměřeného na strojírenství, stavebnictví, dopravu a logistiku, a Ústavu podnikové strategie. Na něm se připravují budoucí ekonomové. Těch také bylo z celkového počtu 489 letošních absolventů nejvíc, rovných 134.

„Na září jsou vypsány další státní závěrečné zkoušky a počet absolventů se tedy do konce roku ještě zvýší,“ uvedl Jaroslav Staněk, ředitel pro administraci studia a celoživotní vzdělávání.

Na naší škole v akademickém roce 2017/18 studovalo na 4500 posluchačů v prezenční a kombinované formě, z nichž bylo 1200 nových. Zájem o technické vysokoškolské vzdělávání tedy trvá a je dán i jeho rostoucí prestiží a dobrým pracovním uplatněním absolventů. Profesně zaměřená škola zatím nabízí dva magisterské a šest bakalářských oborů s celou řadou specializací. Dalším se může stát magisterský program Ekonomika podniku a management, jehož akreditace probíhá. Přáním je, aby byl součástí výuky od akademického roku 2019/20.

„VŠTE je dnes stabilní veřejnou vysokoškolskou institucí, schopnou reagovat na potřeby pracovního trhu a vychovávat kvalitní techniky a podnikohospodáře pro podniky nejen v jižních Čechách,“ říká náš rektor Marek Vochozka. A poznamenává, že jestliže se prvních deset let existence školy, založené v roce 2006, vyznačovalo turbulencemi a extenzivním rozvojem, ve druhém desetiletí je cílem maximalizovat kvalitu pedagogické a tvůrčí činnosti.

„Chceme také ještě víc vyjít vstříc poptávce pracovního trhu a akreditovat informatiku a rozšířit nabídku oborů navazujícího magisterského studia a akreditovat i doktorský studijní program. Je to ale podmíněno i vůlí ministerstva školství a podporou kraje, Českých Budějovic a místních podniků,“ uzavřel rektor.