Kombinovaná forma studia očima studentů

START:
14. 8. 2018

Vlaďka Gorolová

Facility manažerka makléřské společnosti

Jaký obor na VŠTE studujete?

Studuji obor Ekonomiku podniku, specializace Řízení lidských zdrojů.

Který z předmětů vás nejvíce zaujal?

Jelikož mám zaměření na lidské zdroje, tak mne převážně zajímají předměty spojené s touto oblastí jako je Personální management, Podnikové právo, Řízení lidských zdrojů.  Z předmětů mimo mou specializaci mne zaujalo Řízení investic a Marketing.

V čem vidíte hlavní výhodu kombinované formy studia?

V organizaci svého času. V případě denního studia bych byla velice časově omezená.

Kombinovaná forma studia probíhá o víkendech, není to v kombinaci s prací příliš vyčerpávající?

Nebudu lhát, že je to jednoduché. To určitě není. Záleží také, v jakém věku studujete, zda máte rodinu či ne. Po pravdě se vždycky těším na konec zkouškového období, že si odpočinu. Dá se to ale zvládnout. Celé kombinované studium je o sebedisciplíně. Hlavně tedy v létě (s úsměvem).

Kombinovaná forma studia je hodně o samostudiu, neměla jste problém s materiály pro výuku?

Vůbec ne. Většina studijních materiálu jsou nahrány v ISU (Informačním systému VŠTE) a ten zbytek se dá bez problému sehnat na internetu či v knihovně.

VŠTE je hodně zaměřená na praxi, jak je to u kombinované formy?

Na to nedokážu odpovědět. Osobně využívám možnost nechat si školou uznat praxi ze zaměstnání.  Pokud však takovou možnost někdo nemá, vím, že v 6. semestru již žádná výuka neprobíhá a lze se věnovat praxi.

Jak probíhají zkoušky? Dají se zvládat?

Zkoušky probíhají jen o víkendech Někteří vyučující však umožňují složit zkoušku i přes týden, společně se studenty prezenční formy. Mě se to bohužel netýká, neboť jsem z Prahy a nedokážu skloubit zkoušku přes týden s prací. Zkouškové období mi někdy přijde krátké, občas bych uvítala více možných termínu a pokusů.

 

Petr Šlemar

ČEZ, specialista realizace investic – senior, útvar Výstavba jaderných elektráren

Jaký obor jste na VŠTE studoval?

Šlo o obor Stavební management v období let 2014 – 2018. V roce 2010 jsem už studoval v kombinované formě dva semestry oboru Ekonomika podniku, ale kvůli změně zaměstnavatele a potřebě doplnit si kvalifikaci o Základní přípravu pro jaderné elektrárny, jsem ho musel zanechat. Mohu tedy srovnávat, jakou cestu VŠTE urazila za dobu svého fungování.

Který z předmětů vás nejvíce zaujal?

Takto konkrétně nejde úplně odpovědět. Studijní plán měl přibližně 50 předmětů plus dalších asi 10 ze studia Ekonomiky podniku, a každý mě svým způsobem obohatil. U části předmětů jsem si znovu připomněl, co jsem od doby střední školy vytěsnil. Ale jako technika mě nejvíc zajímaly technické obory potřebné pro mou praxi a ty, které za dobu, co jsem ukončil střední školu, prošly velkým vývojem, například Energetická náročnost staveb, Technická zařízení budov a podobně. Celkově mi studium poskytlo všeobecné rozšíření obzorů, protože v pracovním procesu se chtě nechtě člověk věnuje převážně specializaci ve svém oboru.

V čem vidíte hlavní výhodu kombinované formy studia?

Určitě v možnosti doplnit si požadované vzdělání ze strany zaměstnavatele a možnost dalšího kariérního postupu. Mně to dalo i možnost napravit „hřích mládí“, neboť po Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích jsem absolvoval dva semestry na ČVUT stavební v Praze, ale z mladické nerozvážnosti jsem studia nechal a nastoupil do práce jako stavební technik. Začínal jsem mistr HSV a dále působil u stavebních firem v oblasti řízení realizace staveb na úrovních postupně od stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího.

Kombinovaná forma studia probíhá o víkendech, není to v kombinaci s prací příliš vyčerpávající?

No, není to úplně snadné. Byly okamžiky, kdy jsem si říkal, jestli to mám zapotřebí. Mimo víkendové studium bylo třeba vypracovávat i poměrně mnoho seminárních prací a projektů, a to zabralo dost času a duševních sil. Najít po práci dost duševní svěžesti na přepnutí na školní činnosti, chtělo někdy dost velké úsilí. Nebylo vždycky jednoduché zkombinovat čas pro práci, školu, rodinu, a ještě relaxaci. Ale díky vztahům ve studijní skupině se nakonec vždy našlo ještě kousek odhodlání to nevzdat. Úspěšnost celého studia je výsledkem kombinací hodně faktorů, jako osobní předpoklady, očekávání a jeho naplnění, vůle a motivace ke studiu, schopnost adaptace na novou životní situaci.

Kombinovaná forma studia je hodně o samostudiu, neměl jste problém se materiály pro výuku?

Ne. Škola poskytla základní materiály pro výuku, a v dnešní době Googlu a internetu je dostupnost informací poměrně snadná, i když se musí ověřovat jejich důvěryhodnost.

VŠTE je hodně zaměřená na praxi, jak je to u kombinované formy?

Praxi má už asi většina studentů této formy studia ve svém oboru z výkonu povolání. Samozřejmě prospěšné je, že velká část přednášejících se nevěnuje pouze výuce, ale má i své soukromé firmy či aktivity v oboru. Pořád platí, že šedivá je teorie, zelený strom života.

Jak probíhají zkoušky? Dají se zvládat?

Úspěšně jsem studium zakončil, takže zvládat se dají. Požadavky jsou podle poskytovaných informací shodné s denním studiem. O formě a obsahu zkoušek, resp. formě ověření znalostí, by se v některých případech asi dalo diskutovat.

 

Karel Malák

Manažer finanční společnosti

Jaký obor jste na VŠTE studoval?

Byla to Ekonomika podniku – specializace Cestovní ruch.

Který z předmětů vás nejvíce zaujal?

Mé podnikání je úzce spojeno s tématikou řízení lidských zdrojů, čili obecně předměty, které se touto problematikou zabývají.

V čem vidíte hlavní výhodu kombinované formy studia?

Převážně v individuálnějším přístupu ze strany učitelů, lektorů. Přicházím totiž z praxe, a proto je má poptávka po teoretických znalostech daleko konkrétnější. Otevírá se tím jednoznačně větší prostor pro získání a vytěžení zmíněných teoretických znalostí právě pro uplatnění do vlastní praxe. Podle mých vlastních pocitů se v kombinované formě studuje určitě příjemněji než v prezenční, z které jsem přecházel právě kvůli nově narozené dcerce Klárce.

Kombinovaná forma studia probíhá o víkendech, není to s prací příliš vyčerpávající?

Nemohu v tuto chvílí hovořit za studenty, kteří jsou na hlavní činnost zaměstnaní. Pro ně může být studium jistě náročnější. A co teprve zaměstnaní s rodinami, to jistě bude vyžadovat daleko víc úsilí. V mém podnikání jsem časově nezávislý a flexibilní, a najít čas na studium není vyčerpávající. Samozřejmě jinak bych hovořil o zkouškovém období, kde se ta náročnost zcela jistě znásobí.

Kombinovaná forma je hodně o samostudiu, neměl jste problém se materiály pro výuku?

Musím pochválit software IS (Informační systém VŠTE), ve kterém lze nalézt téměř vše, a také ochotu sdílet veškeré materiály ze strany učitelů. Celá VŠTE na mě působí velice kolegiálně.

VŠTE je hodně zaměřená na praxi, jak je to u kombinované formy?

Dovolím si říci, že vždy záleží na předmětu a vyučujícím, jestli je právě daný předmět zpestřen praxí vyučujícího. Jednoduše řečeno, pokud máte v hodinách prostor, pak může velice jednoduše dojít i na praktičtější témata.

Jak probíhají u kombinované formy studia zkoušky? Dají se zvládat?

Lze říci, že naprosto totožně jako u prezenční formy. Zkoušející jsou však ochotni vyjít vstříc studentům, pokud jde o termín. Určitě musím podotknout, že průběžná příprava, průběžné hodnocení v prezenční formě studia, může výrazněji napomoci k úspěšnému dotažení zkoušky. Kombi forma vyžaduje možná trochu víc disciplíny a samostatnosti.