Kdo zvládne recyklaci zinkového odpadu, ušetří miliony. Vodňanské firmě GD Druckguss pomáhají akademici z naší školy.

START:
29. 3. 2019

Širší veřejnosti málo známá Vodňanská společnost GD Druckguss se pustila do řešení úkolu, který může posílit nejen její pozici na trhu, ale hlavně české ekonomice zajistit potřebné množství druhotných surovin, obsahujících zinek. Postarat se o to má výzkum a vývoj nové technologie recyklace zinkového odpadu, zůstávajícího po výrobě silnostěnných a tenkostěnných odlitků. S ním ji pomáhají akademici naší vysoké školy.

To by firmě umožnilo ročně efektivně zpracovat zhruba 700 tun zinkového odpadu a tím zároveň omezit dosavadní dovoz této primární suroviny.

„Výrazně bychom snížili výrobní náklady a také pozitivně ovlivnili životní prostředí. Ročně bychom díky nové technologii, zpřesňující dávkování taveniny, snížili spotřebu elektřiny zhruba o dvacet procent a také ušetřili jízdu stovky kamionů, které jsou do distribuce materiálů nyní zapojeny,“ říká Iveta Boskov, jednatelka GD Druckguss. Firma očekává, že současně významně zvýší konkurenceschopnost a pronikne na nové trhy a odvětví či v nich posílí postavení, jako třeba v automobilovém průmyslu.

Podle docenta Karla Gryce z naší školy je cílem vyvinout dvě komplexní technologie pro výrobu jakostních odlitků ze zinkových slitin. Cesta k tomu vede přes provozní a laboratorní experimenty a vyhodnocování rozsáhlé série zkušebních taveb. „Nové a unikátní poznatky nám pak umožní navrhnout nejvhodnější technologické postupy, vyhovující stále přísnějším kritériím kvality,“ vysvětluje. Projekt řeší s docentem Ladislavem Sochou a skupinou expertů.

Zinek dnes představuje strategickou surovinu a státy se ho proto snaží udržet ve své ekonomice. Zpracování odpadů zinkových slitin, snížení nákladů, zvýšení jakosti odlitků a posílení konkurenceschopnosti je tak v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu České republiky (NPOV).

Profit z projektu ale bude mít také naše škola, která výsledky výzkumu využije k rozvoji vědních oborů spojených se studiem a výukou slévárenských procesů, materiálových analýz a recyklačních technologií.

„Škole to pomůže k novému know-how a zatraktivnění studijních programů. Samotným studentům, kteří se do řešení zapojují, pak k výraznému tvůrčímu rozvoji,“ dodává Vojtěch Stehel, prorektor naší školy.

Projekt „Výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku“ má rozpočet téměř 19 milionů Kč a podpořila ho Technologická agentura ČR dotací zhruba 11 miliony Kč. Zahájen byl v roce 2019 a dořešen bude k 31. prosinci 2022.