Přejít na hlavní obsah

START:
14. 12. 2018

Zavádění nových technologií v Jihočeském kraji. Zejména v oblastech městského inženýrství, dopravy, logistiky, správy budov, energetiky či bezpečnosti s tím, aby součinnost těchto odvětví byla efektivnější. A úspornější.

To je cílem Memoranda o vzájemné spolupráci v aktivitách v oblasti Smart City, kterou podepsaly Jihočeský kraj, českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE), město Tábor a spolek Czech Smart City Cluster (CSCC). Ve čtvrtek 12. prosince jej signovali první náměstek hejtmanky Josef Knot, Jan Váchal z VŠTE, starosta Tábora Štěpán Pavlík a prezident spolku CSCC Miroslav Svítek. „Chceme se zasadit o větší míru využití nových technologií, které povedou například k úsporám energií nebo snižování emisí a tím pádem i ke zlepšení životního prostředí. A to v zájmu zlepšení celkové kvality života obyvatel i návštěvníků celého Jihočeského kraje,“ shrnul za všechny zúčastněné Knot. Ten zároveň kvituje s povděkem, že kraj získal pro rozvoj chytrých technologií tyto silné partnery včetně další samosprávy právě v podobě Tábora.

Díky vysílačům chtějí vytvořit informační dálnice

Starosta Tábora Pavlík naznačil, že by se ve městě mohly díky vysílačům vytvořit informační dálnice, kudy mohou proudit užitečná data různých měření. „Třeba průtok vody v potrubí, provoz na hlavních tepnách ve městě, měření kvality ovzduší nebo stavy vodoměrů v domech. Dosud to vše zpracovávají lidé a díky tomu, že jejich práci zastanou různé a nepříliš nákladné senzory, by se na tom dalo ušetřit,“ upřesnil.

Svitek pak připomněl, že pro zavádění nových technologií v regionech či městech jsou zapotřebí tři pilíře. „Je to státní správa, nebo veřejná samospráva, dále pak firmy a v neposlední řadě výzkum,“ sdělil prezident spolku CSCC.

Spolek Czech Smart City Cluster vytváří partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Snaží se budovat chytrá města a regiony, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst.