Jazykový certifikát B1 přes Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie a Konstrukce staveb na VŠTE, kteří jsou absolventy VŠTE možnost vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle SERR – http://www.studiumprovas.cz/kurzy-pro-studenty-vste/46-certifikat-z-ciziho-jazyka-pro-absolventy-vste.html

Pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie a Konstrukce staveb, kteří nejsou absolventy VŠTE, nabízí Centrum celoživotního vzdělávání možnost vykonání jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka na úrovni B1 dle SERR – http://www.studiumprovas.cz/kurz-5/zkouska-z-aj-nj.html

Centrum celoživotního vzdělávání dále nabízí přípravné kurzy k přijímací zkoušce k navazujícímu magisterskému studiu na VŠTE. Cílem těchto kurzů je intenzivní příprava uchazeče k příjímací zkoušce – http://www.studiumprovas.cz/novinka-20/pripravny-kurz-k-magisterskemu-studiu-na-vste.html