Přejít na hlavní obsah

Žádná „dálková“ výuka z domova, ale naopak pravidelný kontakt s akademickými pracovníky a zkušenými manažery ze světa byznysu. To na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické nabízí studijní program Master of Business Administration (MBA), zaměřený na Finanční management.

„Poměrně výrazně se tím odlišujeme od dalších programů MBA, kterých je na trhu poměrně mnoho. Chceme, aby náš program studenty, kteří si za něj v rámci svého celoživotního vzdělání zaplatí, opravdu obohatil a zvýšil jejich hodnotu na trhu práce. Proto máme program kontaktní, v němž před posluchače přicházejí zkušení manažeři,“ říká Zuzana Rowland, ředitelka Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE.

Mezi těmito osobnostmi je například Bohdan Zronek, ředitel Jaderné elektrárny Temelín ze skupiny ČEZ nebo Marek Vochozka, rektor VŠTE, specializující se na ekonomii, finance podniku a znalectví v oboru ekonomika.

Specializace Finanční management rozšiřuje znalosti o podniku a jeho financích. Věnuje se získávání potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělování zisku (dividendová politika) s cílem maximalizovat hodnotu firmy. Specializace přitom nabízí i alší, související předměty jako je controlling, zpracování dat, podniková strategie nebo účetnictví a reporting.

„Je to vlastně shrnutí práce finančního manažera, který, má-li plnit své úkoly, musí mít dostatek podkladů pro rozhodování, vědět, jak data získat, zpracovat a jak jeho rozhodnutí ovlivní chod podniku. Doplnění teorie pohledem zkušeného odborníka z praxe je pak další přidanou hodnotou,“ dodal Marek Vochozka.

Ke studiu v programu MBA, které je rozděleno na čtyři semestry, je třeba minimálně bakalářské vzdělání s tříletou řídící praxi, nebo maturita s pětiletou řídicí praxí. Lze ale nastoupit i bez řídící praxe, doloží-li uchazeč absolvování BBA studia. Obor se studuje v prezenční i kombinované formě zásadně v kampusu VŠTE. Cena dvouletého programu MBA je 120 tisíc korun, tedy 30 tisíc Kč za semestr. Termín pro podávání přihlášek končí 15. října. Více informací