Přejít na hlavní obsah

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 21. srpna 2014

 

Přestože přijímací termíny na Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE) už skončily, stále existuje možnost, jak do vysokoškolských lavic zasednout. Dává ji projekt placeného mimořádného studia v prvním a druhém semestru v rámci Centra celoživotního vzdělávání. Do něho se lze u bakalářských oborů hlásit do 15. září. Jde o strojírenství, dopravu a logistiku, ekonomiku a stavebnictví.

Novinkou je mimořádné magisterské studium Dopravní technologie a spoje. Na tento program se absolventi bakalářských oborů, kteří ukončí studium až v září nebo se na vysokou školu v řádných termínech nedostali, mohou přihlásit do 10. září.

Obě formy mimořádného studia probíhají v kombinované (dálkové) i prezenční (denní) formě a trvají rok. Při splnění podmínek pro přestup do řádného studia v něm lze na VŠTE pokračovat od třetího semestru v bakalářských i magisterském programu. Úspěšné zkoušky jsou podle § 60 zákona o vysokých školách uznány a získané kredity započteny do studia.

„Takový člověk neztratí rok života jako v případě, kdy by čekal na nové termíny přijímacího řízení řádného studia,“ říká Zuzana Rowland, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠTE.

Celoživotní vzdělávání je u bakalářských programů zpoplatněno částkou 20 tisíc Kč, tedy 10 tisíc za semestr. Je-li zájemce přijat, hradí jen první rok, i když studium trvá tři nebo čtyři roky. V případě magisterského studia jde o částku 34 tisíc Kč za rok, tedy 17 tisíc Kč za semestr. Účastník tohoto vzdělávání ale není studentem podle zákona o vysokých školách. Nemůže tedy být příjemcem výhod, které plynou z řádného studia. Studentem podle zákona se stává až po přestupu do řádného studia.

Na VŠTE, která celoživotní vzdělávání intenzivně rozvíjí čtvrtým rokem, ročně jejími programy projde přes 1500 lidí. Vedle mimořádného studia škola nabízí řadu kurzů jak u akreditovaných předmětů, tak jazykových, rekvalifikačních či specializačních se zaměřením na stavební management nebo ekonomiku podniku. Vyhledávané je také Doplňující pedagogické studium, kde nyní působí na 30 lidí, kteří si doplňují znalosti a připravují se na získání odborné kvalifikace pro výuku předmětů na střední škole či vedení odborného výcviku.  V nabídce jsou i kurzy efektivní práce s daty a moderními technologiemi, manažerské kurzy nebo specializační kurz Dopravní logistika. Škola na základě pověření ministerstva průmyslu nejméně čtyřikrát ročně rovněž průběžně vzdělává i energetické specialisty.

„Trh práce v posledních letech požaduje velkou míru flexibility. Proto každý, kdo se na něm chce udržet, by se měl průběžně vzdělávat a jednou za pět až deset let se na čas opět vrátit do školních lavic,“ uzavřela Zuzana Rowland.