Přejít na hlavní obsah

START:
21. 2. 2020

Řízení lidských zdrojů se stalo novým bakalářským studijním programem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Akreditaci získala v první fázi na pět let a obor otevře již od podzimu, kdy začne akademický rok 2020/21. Je tedy již součástí vypsaného přijímacího řízení.

„V Česku půjde o jediný bakalářský obor, zaměřený výlučně na řízení lidských zdrojů. Proto o studium u nás očekáváme velký zájem,“ říká Zdeněk Caha, ředitel Ústavu podnikové strategie VŠTE, který obor připravil. Jeho garantem je docent Jan Urban, uznávaný odborník z oblasti personalistiky.

Do prvního ročníku škola v prezenční formě přijme na 40 a v kombinované pak dalších asi 60 posluchačů. Půjde tedy nejen o letošní maturanty, ale i zaměstnance firem a organizací, kteří si potřebují doplnit vzdělání.

Jak je na profesně zaměřené VŠTE běžné, součástí studia bude jednosemestrální praxe přímo v personálních útvarech. Významní odborníci z praxe také zasáhnou do výuky, aby přinesli nejnovější poznatky z oboru.

„Chceme, aby z našich absolventů byli fundovaní specialisté v personálně řídicích oblastech, zvládali s tím spojené všechny činnosti a rozuměli politice zaměstnanosti. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že lidské zdroje a jejich rozvoj patří mezi klíčové předpoklady konkurenceschopnosti podniků a regionů,“ uvedl Zdeněk Caha.

Jak připomněla hejtmanka Ivana Stráská, akreditaci programu předcházelo několik let příprav, na čemž se finančně podílel také Jihočeský kraj ze svého titulu Podpora nových oborů na vysokých školách. „To nejlepší, co mohou firmy udělat, jsou investice do vlastních zaměstnanců,“ poznamenala.

Podle jejího prvního náměstka Josefa Knota se situace na trhu práce stále vyvíjí a roste poptávka po oborech, které ještě před pár lety neexistovaly. „Na výsluní se vracejí i profese, považované za nadbytečné. A na to musí být školství připraveno reagovat,“ dodal náměstek.

VŠTE s krajskou samosprávou v září 2016 uzavřela memorandum o spolupráci na tomto projektu, neboť v regionu citelně tento obor chyběl, jak ukázala řada studií a analýz a potvrdila poptávka trhu práce.

„Jsem rád, že se nový obor otevírá. Personalistikou se dnes totiž musí zabývat každá firma, která má zaměstnance,“ uvedl Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory. Podle Jany Kozakové, manažerky pro řízení lidských zdrojů Motor Jikov Group dává akreditace možnost se této problematice podrobně věnovat. „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je nedílnou součástí každé firmy a nezbytným nástrojem k udržení její konkurenceschopnosti,“ říká a v této souvislosti připomíná Průmysl 4.0, jehož základem je automatizace a digitalizace výroby, což opět vyžaduje kvalitní pracovníky, které si buď firmy vychovají, nebo je získají.