Stavební revoluce 4.0 vstoupila na VŠTE

 

Skupina expertů, specializovaných na rozvoj moderní výuky stavebních oborů, se na naší zabývá tím, jak studentům přiblížit prostředí čtvrté průmyslové revoluce, označované v oboru jako Stavebnictví 4.0. Součástí jejich práce je i vývoj a výzkum metodiky katalogizace staveb. První výstupy mají být použitelné ještě letos, během dvou let má být metodika dokončena.

„Připravujeme budoucí odborníky, kteří při rychlém postupu digitalizace stavebnictví, budou od počátku pracovat v úplně jiném prostředí, než jejich rodiče. Proto rozšiřujeme výuku směrem k využití digitálních modelů staveb, technologií 3D při modelování i laserového skenování budov nebo fotogrammetrie,“ říká Vladimír Nývlt, vedoucí Katedry stavebnictví a člen expertního týmu. Už nyní se tak studenti ve dvou oborech Pozemní stavby a Konstrukce staveb učí, jak pracovat s 3D skenery a 3D tiskárnami. A také, jak vytvořit digitální model existující budovy či opuštěných průmyslových areálů s pomocí dronů, naprogramovaných podle GPS souřadnic.

Revolucí ve stavebnictví se myslí právě digitalizace všech oblastí životního cyklu budov. Od digitálních modelů ve 3D prostředí, které pracují s časem, aby odpovídaly realitě. To umožní vytvořit databázi všech údajů o stavbě od návrhu, výroby, výstavby až po využití. A také nasadit autonomní samořídící systémy, které zvýší produktivitu práce na stavbě a během její přípravy a schvalování. Digitální modely staveb, označované jako BIM (Building Information Management), se mají podle loňského rozhodnutí české vlády u všech nadlimitních stavebních zakázek využívat od roku 2022. A to se bez nových odborníků neobejde.

„Poptávka po technicích, ovládajících moderní technologie, tedy práce s 3D modely, má výrazně rostoucí trend. Když se podíváme na skladbu nezaměstnaných, bez práce je pouze 1,5 procenta vysokoškolsky vzdělaných techniků,“ dodává Vladimír Nývlt.

Součástí studia obou oborů jsou přitom i odborné praxe ve firmách, které tímto směrem již vykročily. Jednou z nich je i Gefos. „Studentům ukazujeme kombinaci moderních metod měření, jejímž výsledkem jsou digitální 3D modely zaměřovaných objektů. Učíme je, jak se geodézie může zapojit do vznikající metodiky BIM, která je součástí Průmyslu 4.0.“ říká Robert Šinkner, jednatel společnosti TKP geo, který řadu let na VŠTE učí předmět geodézie. Je i členem odborné rady pro BIM a pracovní skupiny ministerstva průmyslu, jejímž úkolem je zavést tento systém v české veřejné správě.